قانون علاقمندی به تخصص زدایی از جلسات

صفحه اصلی کارگروهها >> دنیای مهندسین برق  >> قانون علاقمندی به تخصص زدایی از جلسات
فرهاد یزدی

فرهاد یزدی

در کارگروه: دنیای مهندسین برق
تعداد ارسالي: 88
3 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, مرداد 22, 1394 11:56


حذف ارسالي ويرايش ارسالي