نگاهی به خصوصی سازی صنعت برق کشور شیلی و مفهوم صنعت اقتصادی

صفحه اصلی کارگروهها >> دنیای مهندسین برق  >> نگاهی به خصوصی سازی صنعت برق کشور شیلی و مفهوم صنعت اقتصادی
فرهاد یزدی

فرهاد یزدی

در کارگروه: دنیای مهندسین برق
تعداد ارسالي: 88
3 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, مرداد 11, 1394 23:47


حذف ارسالي ويرايش ارسالي