کارگروه
موسسه اموزشی خوارزمی
همراهی و کمک برای کسب رتبه های برتر در کنکور همراهی و کمک رسانی برای ارتقا سطح تحصیلی مشاوره و کمک و همراهی در تهیه پایانامه های ارشد و دکتری ارائه خدمات تضمینی با طرح های بلندمدت تحصیلی برگزاری همایش های تحصیلی 1 روزه افزایش معدل درصد
 

خدمات تضمینی موسسه

موسسه خوارزمی

موسسه خوارزمی

در کارگروه: موسسه اموزشی خوارزمی
تعداد ارسالي: 10
تائید شده توسط:
موسسه خوارزمی
5 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, خرداد 03, 1394 11:17خدمات تضمینی                


ارائه خدمات تضمینی با قرارداد و دریافت بخشی از شهریه بعد از حصول نتیجه


-کسب رتبه 1و2 رقمی در کنکور


-افزایش درصد در دروس عمومی،اختصاصی


-کسب قبولی در شهر،رشته،دانشگاه دلخواه


-حصول رتبه خاص


داوطلبان هفتم و هشتم متوسطه،اول تا سوم دبیرستان میتوانید از همین امروز با استفاده از طرح های بلند مدت تضمینی،رتبه ساز شوند


تماس با 22895838-021 یا ارسال 22 به سامانه پیامک5000431010


مشاوره گویا :


021-77089663،4 و 09356800091،2،3حذف ارسالي ويرايش ارسالي