کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

رشته های دایر در دانشگاه ازاد واحد هریس(بدون کنکور و با تخفیف و تقسیط شهریه)

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> رشته های دایر در دانشگاه ازاد واحد هریس(بدون کنکور و با تخفیف و تقسیط شهریه)
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, بهمن 25, 1393 15:32کاردانی پیوسته


کاردانی ناپیوسته


کارشناسی پیوسته


کارشناسی ناپیوستهکارشناسی ارشد  علمی کاربردی حسابداری

الکترونیک عمومی

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

نقشه کشی معماری- معماری

کامپیوتر نرم افزار

قدرت-الکتروتکنیک

مکانیک خودرو

گرافیک


تربیت بدنیآموزش و پرورش ابتدایی

امور بانکی

حسابداری

کاردان فنی برق- الکترونیک

کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان

تکنولوژی تولیدات دامی

معماری

علمی کاربردی نرم افزار

کامپیوتر

 


مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مرمت آثار تاریخی

مهندسی معماری

حقوق قضایی

مدیریت صنعتی


علمی کاربردی حسابداری

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع

مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق

مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

ICT-کاربردهای ICT

ICT-مدیریت ICT

مهندسی تکنولوژی ساختمان

مهندسی تکنولوژی عمران-عمران

مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلاب

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مهندسی تکنولوژی معماری

مهندسی تکنولوژی عمران-نگهداری و بهره برداری سد وشبکه

مهندسی تکنولوژی راهسازی

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی- برودتی

مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید- ماشین ابزار

مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید- قالبسازی

مهندسی تکنولوژی مراقبت ونگهداری -مکانیک نیروگاه

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه

مهندسی تولیدات دامی

علمی کاربردی مرمت و احیاء بناهای تاریخی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

آموزش و پرورش ابتدایی

گرافیک


تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی 


مهندسی برق - قدرت


مهندسی
حذف ارسالي ويرايش ارسالي