تحول در ساختار شرکتهای توزیع بر اساس استاندارد IEC61968 و مفهوم CIM

صفحه اصلی کارگروهها >> دنیای مهندسین برق  >> تحول در ساختار شرکتهای توزیع بر اساس استاندارد IEC61968 و مفهوم CIM
فرهاد یزدی

فرهاد یزدی

در کارگروه: دنیای مهندسین برق
تعداد ارسالي: 88
3 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, دي 11, 1393 16:26


حذف ارسالي ويرايش ارسالي