کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

نحوه ثبت نام ازمون مصاحبه گزینش کاراموزی تحلیف و صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> نحوه ثبت نام ازمون مصاحبه گزینش کاراموزی تحلیف و صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, آذر 23, 1393 13:40

نحوه ثبت‌نام، آزمون، مصاحبه، گزینش، کارآموزی، تحلیف و صدور پروانه


الف- نحوة ثبت‌نام:


جهت شرکت در آزمون مرکز، دفترچه‌های راهنما حاوی اعلام شرایط لازم جهت شرکت در آزمون و مدارک مورد نیاز، فرمهای مخصوص و اعلام تعداد نیاز مرکز به وکیل یا کارشناس در نقاط مختلف کشور تهیه و تنظیم می شود  که افراد می‌توانند پس از اعلام مرکز از طریق مراکز پستی سراسر کشور نسبت به تهیة آن اقدام و با تکمیل و ارسال مدارک لازم در آزمون مرکز شرکت نمایند.


ب- آزمون:


آزمون مرکز برای مشاورة حقوقی و وکالت شامل دروس: تعداد سؤالاتآئین دادرسی مدنی20آئین دادرسی کیفری20حقوق مدنی20حقوق جزای اختصاصی و عمومی20حقوق تجارت20امور حسبی20حقوق ثبت20تحریرالوسیله20
می‌باشد که جمعاً 160 سؤال چهار گزینه‌ای دارد که شرکت‌کنندگان می‌بایستی در مدت 120 دقیقه نسبت به پاسخگوئی آن بپردازند و آزمون دارای نمرة منفی و به ازاء هر سه سؤال غلط یک نمره کسر می‌گردد.


کلیه سؤالات آزمون چهار گزینه‌ای است و بطور کلی در خصوص این آزمون سؤالات تشریحی وجود ندارد.


نتایج آزمونها معمولاً حداکثر 2 ماه پس از برگزاری از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌شود.


ج- مصاحبه:


پس از اعلام نتایج، کلیه قبولشدگان در آزمون می‌بایستی در مصاحبة مرکز شرکت نمایند در این مصاحبه از پذیرفته‌شدگان هم از جنبة علمی و هم عقیدتی توسط اساتید دانشگاه سؤالاتی بعمل می‌آید که می‌بایستی بصورت حضوری پاسخگو باشند و اساتید افرادی را که در پاسخگوئی به سؤالات خوب عمل نموده‌اند را قبول و افرادی که ضعیف عمل نموده‌اند را تجدید مصاحبه رد می‌نمایند افرادی‌که در مصاحبه رد می‌شوند از طی ارائه مراحل جهت اخذ پروانه باز می‌‌مانند ولی می توانند با مطالعة بیشتر در آزمون‌های بعدی مرکز شرکت نمایند.


انجام مصاحبه هر فرد منوط به دعوت کتبی یا شفاهی است که از طریق مرکز از پذیرفته‌شدگان به عمل می‌آید.


د- گزینش:


پس از مصاحبه و اعلام قبولی فرد توسط اساتید مصاحبه کننده از فرد پذیرفته شده گزینش به عمل می‌آید مرحلة گزینش که بر اساس نظر مرکز، تحقیق از محل کار یا زندگی فرد و یا افراد مورد وثوق و یا استعلام از مراجع ذیصلاح می‌باشد پس از کسب اطلاعات لازم، پروندة فرد جهت اعلام نظر هیأت سه نفرة منتخب هیأت اجرائی به این هیأت ارسال و هیأت پس از بررسی نسبت به تأیید یا عدم تأیید صلاحیت فرد نظر می‌دهد افرادی که صلاحیت ایشان مورد تأیید قرار می‌گیرد با مراجعه به واحد مشاوران حقوقی یا واحد کارشناسان سه استعلام پزشکی قانونی، سجل کیفری و تأییدیه تحصیلی را اخذ تا نسبت به وصول پاسخ آنها از مراجع ذیربط و ارائه به مرکز اقدام نمایند.


هـ- کارآموزی:


پس از تأیید صلاحیت، فرد پذیرفته شده جهت انجام دورة کارآموزی به واحد آموزش مرکز بصورت کتبی معرفی می‌گردد دورة آموزش برای کلیة رشته‌ها 6 ماه می‌باشد.


واحد آموزش که قبلاً زیر نظر معاونت آموزش قوة قضائیه بود در حال حاضر زیر نظر مرکز فعالیت می‌نماید.


 


نحوة آموزش کارآموزان وکالت و مشاورة حقوقی:


پس از معرفی کتبی کارآموز به واحد آموزش بدو صورت در خصوص کارآموزان استان تهران و سایر استانها اقدام می‌گرد که بدین شرح می‌باشد.


الف) کارآموزان استان تهران:


برای کارآموزان استان تهران بلافاصله پس از معرفی، واحد آموزش اقدام به تشکیل پرونده نموده و از کارآموز 3 قطعه عکس 4×3، فتوکپی مدرک تحصیلی و شناسنامة فرد اخذ می‌گردد و ضمناً فرمهای مخصوص آموزش نیز توسط کارآموز تکمیل و پس از اخذ این فرمها واحد آموزش اقدام به معرفی فرد به مجتمع‌های قضائی تهران و دادگستری شهرهای اطراف این استان می‌نماید. که در طی دوره کارآموزی هر فرد میبایستی در :


دادگاه خانواده بمدت                                               10     روز


دادگاه اطفال  بمدت                                                10     روز


دادگاه تجدید نظر بمدت                                           30     روز


دادگاه حقوقی و اجرای احکام حقوقی و دفاتر               75     روز


دادگاه کیفری                                                       30     روز


دادگاه اجرای احکام کیفری                                      25     روز


جمعاً180 روز به کسب اطلاعات لازم در خصوص مسائل مختلف حقوقی بپردازد.


ضمناً در هنگام طی این دوره که بیشتر بصورت عملی است کارآموز یکماه در کلاس‌های فشرده‌ای که بعدازظهرها از ناحیة مرکز تشکیل می‌گردد می‌بایستی شرکت و در پایان آن نیز نمرة حد نصاب قبولی را اخذ نماید. دروس دورة علمی عبارتند از:


فرد کارآموز پس از طی دورة 180 روز عملی و یکماهة علمی و کسب نمرة حدنصاب در آزمون‌های علمی در حقیقت دورة کارآموزی‌اش را با موفقیت بپایان رسانده که پس از تأیید واحد آموزش و اخذ گزارش عملکرد کارآموزی گواهینامه پایان دورة کارآموزی برای وی صادر می‌گردد.


 


ب‌) کارآموزان استانهای (غیر از تهران ):


پس از معرفی این افراد به واحد آموزش، این واحد به تفکیک استان اقدام به معرفی کارآموزان هر استان بانضمام آدرس و شمارة تلفن آنها به معاونت آموزش دادگستری هر استان می‌نماید و بدین ترتیب کارآموزان با مراجعه به معاونت آموزش دادگستری مربوطه از طریق این معاونت جهت طی دورة 6 ماهه کارآموزی همانند آنچه در خصوص کارآموزان استان تهران عنوان شد به محاکم معرفی می‌گردند و پس از طی این دوره، معاونت آموزش دادگستری مربوطه می بایستی کلیة اقدامات کارآموز را تأیید و در صورتی‌که کارآموز در آزمون علمی نیز نمرة حد نصاب قبولی را اخذ نموده باشد با هماهنگی مراکز استانها اقدام به معرفی کارآموز به مرکز جهت انجام مراسم تحلیف نماید.


 


و – تحلیف و صدور پروانه:


پس از گذر از مرحلة کارآموزی، و تأیید واحد آموزش، کارآموزان مشاورة حقوقی دوره دیده جهت انجام مراسم تحلیف به واحد مشاوران حقوقی مرکز معرفی می‌گردند این واحد پس از اخذ اسامی اقدام به بررسی پروندة افراد نموده و در صورتی که کلیة مدارک افراد از هر حیث کامل بود کارآموز جهت حضور در مراسم تحلیف که می‌بایستی در حضور لااقل سه نفر از اعضاء هیأت اجرائی مادة 187 قانون برنامة سوم توسعه برگزار گردد دعوت می‌گردد.


پس از مراسم تحلیف پروانة وکالت و مشاورة حقوقی پایة 2 افراد پس از توشیح  جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز کل به آنها اعطاء می‌گردد تا با این پروانه اقدام به ثبت مؤسسه حقوقی نمایند. پس از ثبت مؤسسه از طریق دوایر ثبت شرکتها، فرد با مراجعه به مرکز دفترچة وکالت و مشاورة حقوقی پایه 2 و 50 برگ فرم قرارداد وکالتنامه اخذ می‌نماید.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي