درمذاکرات باغرب برد با ایران اسلامی بود

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> درمذاکرات باغرب برد با ایران اسلامی بود
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: جمعه, آذر 07, 1393 12:45


بنام خدا


اینک که مذاکرات ایران با غرب پایان پذیرفته است گمانه زنیها درمورد نتایج بدست آمده آغازشده است بنده نیز بسهم خودم نظرم را مینویسم وپیش از طرح آن سپاس خودم را به پیشگاه مسوولان زحمتکش دولت که راه طاقت فرسائی را پیمودند تقدیم میدارم. آنچه از نتجه مذاکرات بدست آمده وقابل شهود است اینستکه اولا مذاکره ادامه خواهد یافت واین امر نشا نه تمایل حل نهائی مشکلات فیمابین است پس نقطه امید نهائی همچنان روشن است دوم اینکه بخشی ازسرمایه مسدود شده نیز آزاد میگردد ودر این مورد بقول آن ضرب المثل یک مو ازخرس هم که بکنیم غنیمت است وسوم اینکه کلیه تحریمها افزوده نخواهدشد ودر همین حد باقی است واین نشانه توقف تحریمهاست ودرنهایت امر غنی سازی اورانیوم وسیر کار تخصصی ما همچنان ادامه دارد.اگر همین نتایج درست باشد البته موفقیت با کشورمان بوده است .اما یک نکته کلیدی نیز وجوددارد وآن اینستکه سیاستمداران ما چگونه برخوردی با اطراف خارجی خود داشته اند ؟ پاسخ این سوال مهم را میتوان از کلام رهبری نظام دریافت وکلام ایشان فصل الخطاب برای همگان است


دشمن در قضیه هسته‌ای نتوانست و نخواهد توانست ایران را به زانو درآوردحذف ارسالي ويرايش ارسالي