وارثان حکومت عثمانی چه درسر میپرورانند؟

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> وارثان حکومت عثمانی چه درسر میپرورانند؟
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, مهر 19, 1393 14:31


بنام خدا


در شرایطی که گروه تروریستی داعش بجنگ تمام عیار با مردم کرد شهر کوبانی درگیرند چرا دولت ترکیه در مرزهای خود حرکتی درجهت ممانعت از ورود تروریستها نمیکند برعکس شرایطی فراهم میاورد تا آنان برمنطقه مسلط شوند .دولت ترکیه که مدعی مبارزه با تروریسم است درعمل دست آنان را برای نابودی مردم کرد منطقه باز گذاشته وحتی اجازه نمیدهد تا کردهای آن کشور بیاری مردم کوبانی بروند . دولت ترکیه که اسلامیت را یدک میکشد لااقل در اندیشه حفظ نام اسلام باشد .برای ورود به اروپا تا کجا میخواهید از کیان کیش وآئین خود بگذرید؟ یکبار کشتار ارامنه در سابقه دولت عثمانی ثبت است آیا باردیگر مایلید مردم آن کشوررا در کشتار دیگری در منطقه شریک کنید . اختلافات موجود با دولت سوریه ویا مشکلات کردهای آن کشور را میتوان با درایت ودیپلماسی حل نمود اما جنگ وحمایت عملی از تروریسم هیچ روزنه امیدی را دربرندارد.


یا سقوط کوبانی، هزاران نفر سربریده می‌شوند


معترضان دولت ترکیه، استانبول را به آتش ‌کشیدندحذف ارسالي ويرايش ارسالي