نکته مغفول در ماجرای غدیر(بمناسبت عیدغدیر)

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> نکته مغفول در ماجرای غدیر(بمناسبت عیدغدیر)
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, مهر 19, 1393 14:30


بنام خدا


آنچه در مورد غدیر مورد توجه شیعیان است مساله جا نشینی امام علی بجای پیامبر ومساله خلافت ایشان است.در حالیکه این امر اهمیت چندانی ندارد چرا که خودآن حضرت درمورد ارزش خلافت نظر خودرا صریحااعلام فرموده اند و آنچنان این امر مورد توجه شیعیان است که اهل تسنن نیز ازهمین زاویه غدیررا مورد انکار قرارداده ومقابله میکنند واین تقابل بیش از 14 قرن است که ادامه دارد .اما نکته مغفول در غدیر امری مهمتر از مساله خلافت است وآن مساله امامت ورهبری دینی است که مستلزم دانش لازم وتبحر در علوم دینی است واین مساله ای است که هیچیک از مذاهب اهل سنت منکر اولویت علمی وفقهی ایشان نیستند کما اینکه در دوران خلافت خلفای ثلاث بارها از دانش امام علی بهره برده اند. در مساله امامت اولا مساله بیعت مطرح نیست مانند آنچه در خلافت است ودوم اینکه تشخیص اعلمیت یک نفر تنها از طریق معصوم ویا خداوند است که پیامبر اسلام این پیام الهی را درغدیر به مردم حاضر منتقل کردند . حدیث معروف (باب علم) بیانگر این امر است .


انا مدینه العلم وعلی بابها حدیثی که پیامبر تنها درباره امام علی فرموده اند. امامت ادامه راه بعثت است وپیامبر اسلام بیشترین دوران پیامبری خودرا در مکه در این مسیر بودند وامام علی نیز دردوران 25 ساله کنار بودن ازخلافت همین راه را طی می فرمودند.خاندان عصمت وطهارت اهل علم بودند واعلم وافقه مردمان زمان خود.در همین عصر حاضر وعقلانیت نیز آنچه اهمیت دارد ارزش علم وعالم است تا حاکم وارزش تخصصها برکسی پوشیده نیست . کما اینکه حاکمان نیز برای ادامه حکومت خود ازکارشناسان در همه علوم بهره می برند وامام علی در عصر خویش یکتا بوده اند وامروز نیز درعصر غیبت امام زمان چنین موقعیتی را دارا هستند.که درغیبت ایشان این مسوولیت برعهده مراجع دینی است.


عید غدیر برهمگان مبارک بادحذف ارسالي ويرايش ارسالي