اتحاد شیعه وسنی در ایران یک واقعیت است!

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> اتحاد شیعه وسنی در ایران یک واقعیت است!
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مرداد 22, 1393 22:58


بنام خدا


جهان اسلام با بیش از 1/5 میلیارد جمعیت دارای 4 باور مشترک است.


ایمان بخدای یکتا- ایمان به پیامبروکتاب واحد -ایمان به معاد- ایمان به آخرالزمان وآمدن مهدی یا موعود جهانی


وهمه باورهای جهان اسلام در همین موارد چهارگانه است. ممکن است گفته شود که پس این اختلاف شیعه وسنی در چیست؟ پاسخ اینستکه پس ار رحلت پیامبر در مساله جانشینی میان مردمان آن زمان اختلاف افتاد ودو شیوه مطرح شد که شیوه غالب همان انتخاب خلیفه از سوی شورا بود وهمین مایه دودستگی شد . اما این اختلاف مربوط به مردم آنزمان است وبرای کشف حقیقت باید به مراکز آکادمیک مراجعه وبا مطالعه این اشکال تاریخی را برای خود حل نمود اما امروز دیگر چنین اختلافی در میان شیعه وسنی نیست . چون مساله حضور امام معصوم برای شیعیان وجودندارد وشیعیان نیز در انتخاب خلیفه خودراه اهل تسنن را پیموده اند واز طرف دیگر اهل سنت نیز به آخرالزمان وآمدن مهدی موعود باور دارند بنابراین هیچ زمینه اختلاف میان شیعه وسنی در عصر موجود وجود ندارد. اما مهمتر از این واقعیت اتحاد میان اهل تشیع واهل تسنن در انتخاب خلیفه اسلامی در کشورمان است. در قانون اساسی انتخاب رهبر یا ولی فقیه (خلیفه اسلامی) با شورای خبرگان رهبری است .در این شورا ازفقیهان شیعه وسنی سراسر کشور با گزینش مردم وجود دارند ورهبری توسط این شورا انتخاب میشود وچون مردم  ایران اکثریت طرفدار فقه جعفری هستند لذا براساس مردمسالاری رهبر فقیه جعفری خواهد بود . بخوبی مشاهده میگردد که در کشور ما برای اولین بار فقیهان همه مذاهب اسلامی درمورد رهبری تصمیم میگیرند واداره کشور نیز براساس فقه جعفری با رعایت سایر فقه های اهل سنت میباشد .


حال اگر همین رویه در سایر کشورهای اسلامی رواج یابد ورهبری اسلامی در هر کشوری بوسیله فقیهان همان کشور انتخاب شود براساس اکثریت مردم آن کشور فقیهی از مذاهب گوناگون اسلامی برگزیده میشود واینگونه روشی واحد براساس قران کریم درسراسر جهان اسلام ایجادمیگردد . اختلاف درفقه واحکام اسلامی چیز مهمی نیست چه فقه یکی ازعلوم زمانه است ودرهر علمی اختلاف نظر وجوددارد.اینجاست که بنده صریحا اعلام میکنم که در ایران اسلامی اتحاد شیعه وسنی ایجاد شده است واگر خناسان وافراطیون بگذارند این اتحاد هرروزه بیشتر خواهد شد بامید روزی که همین اتحاد در کشورهای دیگر اسلامی ایجاد شودحذف ارسالي ويرايش ارسالي