کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

ماده 141 -مالیات

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مرداد 15, 1393 22:28

ماده 141 ـ الف ـ صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شدة کالاهای صنعتی و محصولات ‌بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی‌، باغی‌، دام و طیور،شیلات‌، جنگل و مرتع‌) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد(50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست‌یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول ‌این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی‌و دارایی‌، بازرگانی‌، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های ‌صنعتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به ‌صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر درماهیت یا  با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات ‌معاف است‌.
تبصره ـ زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات درمورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، درمحاسبة مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد.


 


 


 


 


 


 


 


 


حسن بصیری هریس -ماده 141 مالیات


حذف ارسالي ويرايش ارسالي