مشکلی بنام ناتوانی جنسی یک توهم است

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> مشکلی بنام ناتوانی جنسی یک توهم است
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, مرداد 11, 1393 15:2

بنام خدا


همانگونه که در مقدمه گفته شد تبلیغات غرب اینگونه وانمود میکند که مردم جهان سوم ناتوانی جنسی دارند ودرنتیجه باید بدنبال راه حل باشند در حالیکه این ناتوانی درغرب وجوددارد نه درشرق واگر محصولات آنها مفید است برای همان ناتوانان جنسی غرب بکار رود . خداوند انسان را کامل میآفریند واین قاعده کلی است وبطور استثنا ممکن است فردی دچار نقصان در بدن خود باشد ویا بدلائلی مانند جنگ وتصادف نقصانی در بدن انسان بوجود آید . بنابراین جوانان ما ومردان وزنان ما علی الاصول سالمند ودارای اندام تناسلی کاملی دارند ولذا نیازی به کشف راه حل برای ناتوانی جنسی ندارند چه از سلامت کامل برخوردارند . بنابراین جای هیچ نگرانی نیست چرا که بجز مواردی اندک همه ما دارای توانائیهای طبیعی وسالم هستیم. اما درغرب بدلیل استفاده زیاد از مشروبات الکلی وسایر مواد افیونی وزیاده روی در امر جنسی دچار ناتوانیهائی شده اند که خود باید چاره کار کنندحذف ارسالي ويرايش ارسالي