کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, تير 28, 1393 13:50


نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی(نخستین)


: نام دادخواست
حذف ارسالي ويرايش ارسالي