کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

منابع ازمون وکالت

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: شنبه, تير 28, 1393 13:34


حقوق مدنی
1- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان
2- اشخاص و اموال دکتر صفایی
3- اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
4- مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی
5- عقود معین 1 دکتر کاتوزیان
6- عقود معین 2 دکتر کاتوزیان
7- ارث دکتر شهیدی
8- قانون یار حقوق مدنی- موسسه چتر دانش
9- قانون مدنی نموداری- موسسه چتر دانش
10- مختصر حقوق مدنی دکتر محمد مهدی توکلی


آیین دادرسی مدنی
1- دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی (بنیادین) دکتر عبدالله شمس
2- ادله اثبات دعوا (بنیادین) دکتر عبدالله شمس
3- مجموعه آیین دادرسی مدنی- نادر صحرائی موانه- انتشارات موسسه چتر دانش
4- قانون یار آیین دادرسی مدنی- صابر خلیل نژاد کیاسری- موسسه چتر دانش
5- قانون آیین دادرسی مدنی نموداری- موسسه چتر دانش


حقوق تجارت
1- کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت های تجاری دکتر اسکینی
2- حقوق شرکت های تجاری دکتر پاسبان
3- حقوق اسناد تجارتی دکتر کاویانی
5- ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر اسکینی
6- قانون یار تجارت- وحید امینی- موسسه چتر دانش
7- قانون تجارت نموداری- موسسه چتر دانش


حقوق جزا
قانون یار مجازات اسلامی موسسه چتردانش


آیین دادرسی کیفری
1- آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی
2- قانون یار آیین دادرسی کیفری- بهداد کامفر- موسسه چتر دانش
3- قانون آیین دادرسی کیفری- موسسه چتر دانش


اصول فقه
1- مبانی استنباط حقوق اسلامی دکتر ابوالحسن محمدی
2- مجموعه اصول فقه- سید علی بنی صدر- موسسه چتر دانش


قوانین فرعی
1- قانون شوراهای حل اختلاف
2- قانون دیوان عدالت اداری
3- قانون صدور چک
4- قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
5- قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی
6- قانون نحوة وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
7- قانون مسئولیت مدنی
8- قانون روابط موجر و مستأجر سالهای 56 و 76
9- قانون حمایت از خانواده
10-قانون اقدامات تامینی و تربیتی
11-آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی
12-موادی از قانون ثبت اسناد و املاک
13-قانون جرائم رایانه ای
14-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
15-قانون راجع به انتقال مال غیر
16-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
17-آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت
18-قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی
19-قانون پولشویی
20-قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
21-قانون مجازات اشخاصی که در فعالیت سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند
22-قانون مطبوعات
23-قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندیحذف ارسالي ويرايش ارسالي