کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

ایا همجنس بازی گناه است؟

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> ایا همجنس بازی گناه است؟
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
6 سال پیش در تاریخ: جمعه, تير 13, 1393 12:1

ایا همجنس بازی گناه است نوشته شده حسن بصیری هریس روز سه شنبه


سوالی که برای من پیش امده این هست که اصلا چه فرقی میان سکس مرد و زن و سکس مرد با مرد یا زن با زن دارد.
در جوامع غربی و شاید همه دنیا یک اصلی وجود دارد که میگه.همه بی گناه هستن مگر اینکه عکسش ثابت شود
طبق این اصل رابطه جنسی 2 فرد در جوامع غربی هیچ مشکلی ندارد از نظر قانون.
چون قانون طبق همین اصل که بالا امده در نظر میگیرد که ان دو فرد که رابطه جنسی دارن از کارشان راضی هستن و مورد زور یا تجاوز یک دیگر یا جبر کسی دیگر قرار نگرفته اند.پس از نظر قاونی مشکلی ندارد
اما در صورتی که غیر از این ثابت شود مشکل دارد
اگر یکی ان ان دو ناراضی باشد و نارضایتی خود را به حکومت اعلام کند(یا همان ثابت کند) این رابطه از نظر قانون جرم شناخته میشود و بالا تریت مجازات را در پیش بینی میکند

این قضیه در جوامعی مثل ایران که قانون را از شرع گرفته اند کمی شدید تر عمل میکند
در اسلام حداقل در مورد رابطه جنسی این اصل را قبول نمیکنند که(هر کس بی گناه است مگر اینکه غیرش ثابت شود)
اسلام میگه اول ثابت کنید بی گناه هستید بعد انجام کار بدین
یعنی اینکه اسلام رابطه جنسی که یک ناظر دین یا ناظر قانون بر ان نظارت نکرده باشد را حرام میداند
اسلام برای اینکه از رضایت مندی 2 طرف رابطه جنسی مطلع شود میگوید قبل از رابطه ثابت کنید که هر دو از این کار راضی هستید
که منظور همان صیغه محرمیت هست

توجه کنید قانون غرب و قانون اسلام هر 2 یک چیز میخوان و ان اینکه مطلع شوند که 2 طرف رابطه جنسی از عملشان راضی هستن
اما قانون غرب میگه نیازی نیست قبل از رابطه به قانون ثابت کنن که راضی هستن
قانون غرب نظر را بر این میگذارد که ان دو راضی هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه
مگر اینکه یکی از ان دو به حکومت اعلان کنه که ناراضی هست

اسلام میگه اول ثابت کنید که هر دو راضی هستید و صیغه محرمیت بین انها خوانده شود و یک ناظر دین راضی شود که هر دو انها برای انجام این عمل راضی هستن

توجه کنید که رابطه جنسی در اسلام به تولید مثل محدود نمیشود
یعنی اسلام اجازه داده که مرد بتواند از زن خود استفاده جنسی کند برای لذت بردن و نه فقط برای تولید مثل

پس در اسلام رضایت خدا مبتنی بر رضایت 2 طرف رابطه جنسی هست که قبل ثابت کرده باشن

اما رابطه میان مرد و مرد چه؟
ایا اینکه ان دو مرد از رابطه شان راضی باشن این کافی هست که خدا هم راضی باشد؟

میدانید که انسان به میل خود به دنیا نمی اید .و همینطور به میل خود ظاهرش شکل نمیگیرد و همنچنین صفاتش
اینکه مردی برا اساس اینکه هورمون های مردانگی کمی دارد به اصتلاه به ان گی یا همجنسگرا میگوییند دست خود ان فرد نیست .
این خدا بودن که او را اینجور خلق کرده
اولا هیچی بنده اجازه ندارد به خلق خدا ایراد بگیرد .شما اجازه ندارید به شیطان حتی فهش بدین .زیر او هم مخلوق خداست .او هم خیر نسبی هست مثل انسان
و رابطه میان خدا و شیطان هیچ ربطی به انسان ندارد .همانطور که انسان به دلیلی خلق شده و ان دلیل خیر بوده .ابلیس نیز به دلیل خلق شده و بی شک ان دلیل خیر بوده
در اسلام هم امده که شما اجازه ندارید به دشمنانتان فهش بدین یا انها را ازار بدین .اما نباید مورد ظلم انها قرار گیرید.و این به معنی ازار ان نیست
پس حالا که شما اجازه ندارید به وجود شیطان ایراد بگیرید و بگویید خدا یا چرا شیطان را خلق کردی .نباید خلق میکردی
چطور میتونی به مخلوق انسان خدا که فقط هورمون مردانگی کمی داره ایراد بگیری و بگی تو ناقص هستی یا مشرک هستی

حتی خدا هم اجازه همچین کاری نداره مگه میشه خلقی انجام بده اما از خلقش ناراضی باشه


این رو اسلام هم میگه .در اسلام همجنس گرایی گناه نیست این همجنسبازی هست که گناه هست
دقیقا مثل زنا.رابطه نامشروع زن و مرد
سوال اینکه که اگر برای اینکه رابطه جنسی زن و مرد برای اینکه مشروع شود همین کافیست که به دین ثابت کنند که هر 2 راضی هستن و صیغه محرمیت خوانده شود
ایا این امکان وجود دارد که میان 2 مرد هم صیغه محرمیت خوانده شود برای رابطه جنسی؟
ایا اسلام این نوع رابطه را میپذیرد؟
یا از نظر اسلام هر نوع رابطه میان 2 همجنس حرام است ؟
اگر میپذیرد ایا در این عمل در ایران اجرا میشود؟
اگر نمیپذیرد چرا ؟چطور است که 2 جنس مخالف میتوانند برای لذت بردن با هم باشن و از نظر اسلام مشکلی ندارد .
اما 2 همجنس که اینجور خلق شده اند وذاتشان این هست نمیتواند؟حذف ارسالي ويرايش ارسالي