کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

بریدن هر دو گوش دو دیه کامل دارد

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> بریدن هر دو گوش دو دیه کامل دارد
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
6 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, تير 10, 1393 12:17

بریدن هر دو گوش دو دیه کامل داردنوشته شده حسن بصیری هریس روز پنج شنبه 15:17


 


 طبق ماده 454 ق.م.ا هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی وگویایی از بین برود دو دیه کامل دارد؛ این ماده نیز همچون بیشتر مواردی که قانونگذار حکم به عدم تداخل دیات کرده دیه دو نقص عضو را به صورت جداگانه پیش بینی کرده است هرچند تعدد آنها به صورت تعدد معنوی باشد.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي