کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

سلام.می خواستم بپرسم که اگه الت جنسی مرد با الت جنسی زن ادقام شود زنا میشود؟

صفحه اصلی کارگروهها >> حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)  >> سلام.می خواستم بپرسم که اگه الت جنسی مرد با الت جنسی زن ادقام شود زنا میشود؟
حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, تير 01, 1393 14:53

پاسخ حق گستر:
دخول آلت تناسلی مرد در آلت زن (جلو یا عقب) به اندازه حشفه (ختنه گاه یا سر آلت مرد) بدون ازدواج، یا شبهه آن را زنا گویند. 


  غیر از این هر گونه ارتباط جنسی بین زن و مرد نامحرم از نظر فقه زنا نیست، ولی از گناهان کبیره و مخالف شرع است. در اسلام روابط بین مرد و زن تعریف شده است و روابط جنسی فقط در محدوده ازدواج جایز می باشد.


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي