کارگروه
حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
حقوق قضایی تلفن تماس:09148744369-basiri1000@gmail.com هیچ وقت با چشم پول به موکل خود نگاه نکنید چرا که او از روی ناچاری و اینکه علاجش قطع شده به شما روی اورده است.
 

لواط و تفخیذ

حسن بصیری  هریس

حسن بصیری هریس

در کارگروه: حقوق قضایی(حسن بصیری هریس)
تعداد ارسالي: 736
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, خرداد 27, 1393 23:4

(نوشته شده حسن بصیری هریس روز دوشنبه 89/11/02 ساعت 12:05) لواط و تفخیذ


در قانون مجازات اسلامی با دو اصطلاح مواجهیم. یکی عمل لواط (و تفخیذ) و دوم همجنس‌گرایی بدون لواط و تفخیذ.  1. عمل لواط و تفخیذ جرم محسوب می‌شود و دارای قوانین جزایی است. شرایط اثبات لواط، به معنای انجام امیزش جنسی مقعدی  بین دو مرد با شهادت چهار شاهد عادل یا چهار مرتبه اقرار از سوی کسانی که لواط را انجام داده‌اند، پیش‌بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای فاعل در صورت اکراه، عنف یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام ولی در غیر این صورت حد فاعل صد ضربه شلاق است. حد مفعول هم در صورت نبود اکراه و اجبار و بالغ‌بودن اعدام است.  تفخیذ به معنای فروبردن آلت تناسلی در بین ران‌ها و نشیمنگاه نیز مجازات حذی صد ضربه شلاق برای فاعل و مفعول و در صورت سه بار تکرار در مرتبهٔ چهارم مجازات اعدام دارد.

  2. دربارهٔ اصطلاح دوم هم قانون‌گذار همجنسگرایی مرد در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل بوسه و لمس‌کردن از روی شهوت هر دو را با مجازات سی‌ویک تا هفتادو‌چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌کند. در تبصره همجنسگرایی زن را هم مشمول این ماده می‌داند.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي