کارگروه
منتظران ظهور
این کارگروه برای عاشقان ظهور و منتظران آمدنش می باشد لذا از تمام عاشقان و منتظران ظهورش برای عضویت در این کارگروه دعوت می شود.
 

چگونه وحدت جهانی درعصر حکومت امام مهدی ایجادمیشود؟

صفحه اصلی کارگروهها >> منتظران ظهور  >> چگونه وحدت جهانی درعصر حکومت امام مهدی ایجادمیشود؟
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: منتظران ظهور
تعداد ارسالي: 67
6 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, خرداد 22, 1393 22:20

بنام خدا


باسلام وتبریک زادروز میلاد سلاله ادم تاخاتم مایلم نظرم را درباره چگونگی وحدت جهانی زمان ایشان بنویسم.


اگرچه بخش خاکی زمین درآغاز یکپارچه ازمیان آب بیرون آمد اما بمرور با شکستگی درمیان آن امروز به پنج قاره تبدیل شده است .اما درمورد ساکنان این کره خاکی اگرچه درابتدا جامعه ای واحد بودند لیکن از هم جدا شدند وامروزه حداقل به 200 کشور وملت تقسیم گردیده اند .علت مهم این جدائیها دوامر بوده است یکی نژاد وزبان وفرهنگ بومی ودیگری باورها وعقاید دینی وایده ئوژی. انسانها بمرور براساس باورهای خود وفرهنگ بومی ازیکدیگر جدا شده وسرزمینی جداگانه برای خود ایجادکردند درجریان این جدائیها البته نقش حکومتهای ستمگر وبعدها استعمار واستکبار براین تقسیمات جغرافیائی وانسانی دامن زد ونتیجه همانست که شاهدیم .ازمیان این دوعامل آنچه طبیعی است فرهنگ بومی وزبان ونژاد است وآنچه غیر طبیعی است باورها وعقاید گوناگون است .اختلاف درفرهنگ مشکلی ببار نمیاورد این گوناگونی در باورهاست که مشکل آفرین است ولذا شما همه مسلمانان با همه مذاهب را در ایام حج میبینید که بافرهنگهای گوناگون درکنار یکدیگر زندگی میکنند. بنابراین درعصر امام مهدی ع مردم جهان دارای یک دین الهی اند بی دینان متدین ومتدینان سایر ادیان همگی به دین واحد میگروند بدون کمترین مشکل اما فرهنگها زبانها نژادها همه بجای خود هستند . بنظر بنده بعلت اختلافات درآینده کشورهای بزرگ مانند آمریکا روسیه چین هند اندونزی واروپا درمسیر فرهنگهای بومی تجزیه میشوند وکره زمین به 313 منطقه خودمختاز تبدیل میگردد وچون دیگر اثری از کشورهای بزرگ نیست سازمان ملل بدون حق وتو اداره میگردد با حضور امام مهدی ع اداره هرمنطقه برعهده یکی ازیاران ایشان قرار میگیرد . زبان مشترک همه مردم در کنار زبان بومی زبان عربی یعنی زبان کتاب خدا خواهد بود وزبان رسمی سارمان ملل درآن عصر. درپایان بعرض میرساند که در عصر آن امام همام همه فرهنگها وزبانها همچنان باقی میماند همانگونه که هرگز این عامل جدائی نبوده است تنها باورهای مردم جهان الهی ویکسان میگردد .


حضور نمایندگانی از سایر ادیان درمیان یاران امام وحدت باورهای مردم را تسهیل میکند در عین اینکه علائق مردم به منطقه وفرهنگ بومی خود همچنان پابرجاست.بامید دیدار آن دوران باشکوه.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي