چگونه عاملان به منکر میتوانندآمران به معروف باشند؟

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> چگونه عاملان به منکر میتوانندآمران به معروف باشند؟
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, ارديبهشت 25, 1393 10:4

بنام خدا


میدانیم که اجرای حجاب امری قانونی است و متخلف باید دربرابر قاضی پاسخگوباشد ومیدانیم که آمران به معروف وناهیان از منکر خود باید عامل بمعروف وپرهیز از منکرات باشند . ویکی از منکرات در نظام ما سرپیچی از قوانین است . پرسش اینستکه گروهی که مایلند مردم را به حجاب ترغیب ومتخلفان از آنرا پرهیز دارند خود چگونه عامل به قانون نیستند؟ اینان ایا آگاهی ندارند که با رفتارشان نه تنها مشوق برای امر حجاب نیستند بلکه متخلفان را نیز جری تر میکنند چرا که ایراد آنان اینستکه اگراجرای قانون خوب است پس چرا خودتان مجری آن نیستید؟رطب خورده کی میتواند دیگران را ازخوردن آن منع کند؟


شرط نخست هر امر به معروفی عاملیت خود آمر آنست ودر نظام اسلامی جای تاسف است که برای اجرای یک امر دینی وقانونی از ابزار غیر قانونی استفاده شود.اگر اینگونه اقدامات تا کنون مثمر ثمر بود نتیجه آن را میدیدیم . برادران وخواهران عزیز علاقمند به امر حجاب وظیفه شما دردرجه اول اجرای قوانین است وبرای تجمعات خود باید مجوز لازم را دریافت کنید ویا اینکه هرگز نباید موجب برهم زدن اجتماع قانونی دیگران شوید این نیز خود خلاف قانون وشرع است وعجیب تر اینکه امامان جمعه ما عمومادرقبال این تخلفات سکوت میکنند .اجرای قوانین در مسوولیت قوه مجریه است واگر تعللی بنظر میرسد حتما مشکلاتی برسر راه است تشخیص این مشکلات با مسوولان است واگرشما معترضید قانونی اقدام کنید بگذارید دیگران ازشما بیاموزند .وبرای یادگیری هیچ راهی مناسبتر از رفتار اسلامی وقانونی ما نیست.البته اگر خدای ناکرده این اعتراضات هدف دیگری غیر ازاجرای قانون را داشته باشد حکم آن دیگر مشخص است واولین نتیجه آن دوری مردم از مدعیان دینداری است.


تجمع بدون مجوز در میدان فاطمی


این چه برنامه غلطی است که نسبت به بیت امام انجام می‌دهید/ اهانت‌کنندگان مؤدب باشند


حذف ارسالي ويرايش ارسالي