پیدایش مولفه جدید در اهداف شرکتهای توزیع برق در محیط خصوصی شده

صفحه اصلی کارگروهها >> دنیای مهندسین برق  >> پیدایش مولفه جدید در اهداف شرکتهای توزیع برق در محیط خصوصی شده
فرهاد یزدی

فرهاد یزدی

در کارگروه: دنیای مهندسین برق
تعداد ارسالي: 88
4 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, ارديبهشت 23, 1393 11:24

لطفا بری مشاهده این مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید :


http://farhadyazdi.com/?p=760


حذف ارسالي ويرايش ارسالي