نتیجه ثبت نام یارانه ها شمشیردودم

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> نتیجه ثبت نام یارانه ها شمشیردودم
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, ارديبهشت 02, 1393 19:22

بنام خدا


بهرحال برنامه ثبت نام برای یارانه تمام شد وظاهرا 10درصد مردم ازثبت نام انصراف داده اند یعنی حدود4 تا5 میلیون نفر واین امر دستمایه طنز ونقد دولت تدبیر وامید شده است البته اگر از تبلیغات برخی که مردم را به ثبت نام تشویق مینمودند بگذریم اساسا این آمار چند نتیجه را دربردارد یکی اینکه تعداد انصراف دهندگان برابر باآراء بازندگان انتخابات 92 است واین نشان میدهد که حداقل طرفداران جدی دولت با طرفداران جدی جبهه پایداری برابری میکند دوم اینکه اساسا هر گروهی هوادارانی هم دارند که هرگاه نفع خودرا درجهت دیگر ببینند بدانسو میروند کما اینکه همین هواداران در انتخابات 88 بسوی نامزد آن زمان هجوم آوردند بنابراین احتمال اینکه این افراد درآینده بکدام سو بروند مربوط به مسیر باد است.سوم اینکه دولت تدبیر وامید هنوز در اولین گام کاری خود است وتاکنون نتیجه اقدامات سیاسی واقتصادی آن آشکار نشده است قطعا در آینده مسیر باد برای برخی مشخص تر خواهدشد ومهمترین نتیجه این آمار عدم توجه اکثریت مردم که از قشرمحرومند به سفارشهای مراجع دینی بود که این امر برای نظام ما آژیر خطر را بصدا درآورده است مضافا اینکه بخش اعظم ثبت نام کنندگان ظاهرا ازطرفدارن نظام واسلامند واین امر جای شگفتی وتاسف دارد.


کاش متشرعان پولدار به نظر مراجع درباره یارانه‌ها توجه می‌کردند!


پرده‌برداری کیهان از ارتباط یارانه با فتنه


حذف ارسالي ويرايش ارسالي