مهمترین دست آوردهای جمهوری اسلامی درکشور وجهان

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> مهمترین دست آوردهای جمهوری اسلامی درکشور وجهان
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
5 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, ارديبهشت 02, 1393 19:21

بنام خدا


با رای مردم ایران در12 فروردین 1358 جمهوری اسلامی ایران جایگزین نظام سلطنتی شد تصمیم گرفتم اقدامات مهم داخلی وخارجی نظام اسلامی را دردودوره رهبری برای شما عزیزان یادآوری کنم.اگر مورد دیگری مطرح است بفرمائید تا اضافه کنم


یک:دردوره امام راحل


1-تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی درسال1358


2-برگزاری کلیه انتخابات در زمان قانونی حتی دردوران دفاع مقدس


3-تصمیم بحل مناقشه ایران وآمریکا درمورد گروگانها وارجاع امر به مجلس شورای اسلامی


4-پذیرش قطعنامه 598 وپایان جنگ تحمیلی


دو: دردوره رهبری جمهوری اسلامی


1-تداوم انتخابات تاامروز


2-خروج ازاقتصاد جنگی دردوره دولت سازندگی


3-برقراری آزادیهای سیاسی واجتماعی دردولت اصلاحات


4-رشد علمی کشوردرابعاد نظامی فضائی وهسته ای دردولت پایداری


5-برقراری یارانه ها دردولت پایداری


6-ارجاع پرونده هسته ای ازدستگاه امنیتی به وزارت خارجه در دولت تدبیر وامید


حذف ارسالي ويرايش ارسالي