سال نو ونوروز مبارک باد

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> سال نو ونوروز مبارک باد
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
6 سال پیش در تاریخ: جمعه, اسفند 23, 1392 19:34

بنام خدا


پیشاپیش سال نو ونوروز را به همه هم وطنانم درسراسر گیتی شادباش عرض میکنم  وبرای آنان وکشور عزیزمان موفقیت وسربلندی آرزومندم.


سالی که گذشت ششمین سال حضور بنده دراینترنت بود در تمامی این سالها تلاش بنده در بزرگترین شبکه وبلاگنویسی رشد عقلانیت در میان هموطنان عزیزم بود مطالب بنده بیشتر حاوی تحلیلهای عقلانی بدون استناد به آیات الهی وروایات وسخنان بزرگان بوده است وهدف از این کاربرد رشد دادن قوه عقلانی آدمی دربرخورد با مسایل روز خود وجامعه است که البته هر آنچه که مورد قبول خرد باشد بی تردید مورد پذیرش وحی نیز هست وبنده قصدم از این شیوه بی توجهی به وحی وسخنان بزرگان نبوده ونخواهد بود چه هر چه داریم از پیامبرا ن الهی ومعصومان است .واین روش بنابر توصیه قران کریم است که بکرات فرموده اند باید درهمه امور تعقل نمود وهمه سخنان را باید شنید وبهترین آن را برگزید .بنده همیشه درانتظار نظرات وانتقادات شما هستم تا در تحلیلهایم بیشتر خردمندانه تر بنویسم. کماکان با یاری خداوند در سال آتی نیز درخدمت همه عزیزان برهمین سیاق هستم .ضمنا در خصوص تحلیلهای سیاسی بنده به همه گروها احترام میگذارم ووابسته هیچ گروهی وشخصی نیستم و در مسایل جامعه تنهاازقانون (خرد جمعی)پیروی میکنم .موفق باشید.


بااحترام


به آبادی مدیربزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان


حذف ارسالي ويرايش ارسالي