نظام حکومت درعصر ظهورچگونه خواهدبود؟

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> نظام حکومت درعصر ظهورچگونه خواهدبود؟
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
6 سال پیش در تاریخ: شنبه, اسفند 17, 1392 21:31

بنام خدا


بطور قطع ما نمیتوانیم شیوه حکومت امام زمان را پس از ظهور کاملا ترسیم کنیم اما با توجه به شیوه حکومت پیامبر درمدینه وحضرت امیر درکوفه میتوان حدسیاتی زد .اما مهمترین نکته اصلی توجه به تعداد یاران ایشان است که درروایات عدد313 میباشد.چرا چنین تعداد مطرح شده است؟ وچه نقشی برای هریک ازآنان درنظر گرفته شده است؟ بنظر بنده آنان هریک نقش فرماندهی خواهند داشت وبه منطقه ای گسیل داشته میشوند .اماهم اکنون حدود 200 کشور در کره زمین وجوددارد برخی نیز بسیار وسیعند که امکان تجزیه آنها وجوددارد مانند ایالات متحده روسیه هند اندونزی ومحتملا ایران ما واگر این تجزیه انجام شود تقریبا تعداد 313 منطقه خودمختار درکره خاکی بوجود میاید اینک برای هر منطقه نیازمند یک فرماندهی است که میتواند امور منطقه به یکی ازیاران امام داده شود منطقه مرکزی قاعدتا مکه خواهد بود که مرکز وحی وبیت الله الحرام درآن جای دارد ومورد توجه همه جهانیان است . امام معصوم امامت خلافت ورهبری کره خاکی را براساس نصب الهی وبیعت مردم برعهده داشته و313 منطقه توسط یاران ایشان اداره میگردد .هریک ازآنان بعنوان استاندار یا فرماندار ویا رئیس جمهور منطقه خواهند بود(اتحاد جماهیر اسلامی)ومنطقه مرکزی برعهده سپهسالار ایشان میباشد. دین همه مردم اسلام خواهد بود وهمه ادیان ومذاهب برچیده میشود زبان رسمی همه مناطق عربی یعنی همان زبان قران است اماهمه قومیتها زبانها وسلائق هر منطقه تحت نظر شوراهای مردمی دنبال خواهد شد . همه حقوق وارزشهای موجود درقانون اساسی جمهوری اسلامی که دراین نظام معطل مانده باجرا درخواهد آمد. وبا توجه به آگاهیهای مردم وحمایت آنان ازنظام حکومتی موارد جرم وخلاف درحداقل ممکن روی خواهد داد چرا که با توجه به حمایت مردم ازدولت خود دیگر کسی جرات تخلف پیدا نمیکند و...این مطلب کوتاه تصورات ذهنی بنده ازشیوه حکومت امام مهدی ع است .اگر کسی در این زمینه نظراتی تکمیلی ویا معارض با آن دارند حتما به قسمت نظرات منتقل ویا به ایمیل بنده اعلام تا دراین بخش منتشر گردد. ممنونم


حذف ارسالي ويرايش ارسالي