با احساسات مردم بازی نکنیم!(درموردفیلم رستاخیز)

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> با احساسات مردم بازی نکنیم!(درموردفیلم رستاخیز)
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
6 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, بهمن 29, 1392 9:57

بنام خدا


بنده عاشق دیدن فیلمهای تاریخی دینی هستم واز سریالهای امام علی تنهاترین سردار وولایت عشق لذت برده ام زیرا برای اولین بار بجای شنیدن این مطالب ازمنبرها ومداحان ازطریق فیلم بخشی ازتاریخ بزرگان دینی را لمس کرده ام اخیرا فیلمی بنام رستاخیز ساخته شده وبنمایش درآمده است وبنده موفق بدیدن آن نشده ام اما این فیلم کلی سروصدا علیه آن شده است که شاه بیت آن نشان دادن چهره حضرت عباس بوده است. بنده نمیدانم اینهمه سروصدا برای چیست؟ اگر نشان دادن چهره عباس ابن علی مشکل دارد کارگردان حتما پیش از تهیه فیلم مجوز لازم را گرفته است مگر ارشاد بیگدار به آب میزند؟ ظاهرا درکشور مشکل دیگری نیست که برخی به نامه نگاری وسروصدا برخاسته اند البته اعتراض حق قانونی هرکسی است ولی مهمترین اعتراض باید ازسوی مراجع دینی باشد نه مردم کوچه وبازار حوزه علمیه قم پاسخگوست نه گروهی نا آشنا وتازه اگر یک مرجع نظر مخالف بدهد بازهم نظر ایشان مورد اتباع پیروان ایشان است نه دیگر ان این یک امر حکومتی وقانونی است ونباید دراینگونه موارد با احساسات برخورد نمود ؟ چگونه از دیدن فیلمهای پیامبران الهی که ساخته خارجیها بود ودیدن چهره آنان لذت بردید وسخنی گفته نشد ؟ چگونه درهمین سریال مریم مقدس ویوسف نبی چهره چندین پیامبر ومادر پیامبران رادیدیم ولذت بردیم اینک دربرابر تصویر حضرت عباس یا علی اکبر برمی آشوبیم؟ بگذاریم اینگونه مسایل تخصصی درهمان حوزه حل وفصل گردد نه آنکه به کوجه وبازار کشد. بنده خوب میدانم که اگر حوزه علمیه ویا رهبری نظام صلاح را در نشان دادن چهره های معصوم نیز بدانند حتما اجازه لازم میدهند وما در اینگونه موارد باید تابع قانون وحکم حکومتی باشیم . البته هر پیروئی میتواند از مرجع دینی خود پیروی نموده وبدیدن فیلم نرود اما نمیتواند مانع دیگران شودویا جلوی اکران آنرا بگیرد ضمنا تصویر بیشتر امامان ما وبزرگان دینی درتکایا ودرتعزیه ها نصب است وحتی درتعزیه هانقش زنان را به مردان میدهند وبازی میکنند اما کسی معترض نمیشود ؟چرا زمانیکه نقش حمزه عموی گرامی پیامبر به یک هنرپیشه مسیحی داده شد کسی اعتراض نکرد؟ وهمه ساله همان فیلم در سیما پخش میگردد .


در رستاخیز فقط چهره ی حضرت عباس نمایش داده شده/کاری نکنیم که فیلم سازان این حوزه مایوس شوند


حذف ارسالي ويرايش ارسالي