اقتصاد با اخلاق!

کامران جعفرزاده
6 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, آذر 25, 1392 22:44


اصولا نظارت بر امور گوناگون باعث افزایش کیفیت و کارآیی کار ‏می شود. در اقتصاد دینی علاوه بر آن نظارت بیرونی که در همه کشور ها و سیستم های ‏اقتصادی کم و بیش وجود دارد یک نظارت درونی بر مبنای اعتقاد به معاد نیز علاوه بر ‏نظارت بیرونی وجود دارد. اقتصاد دو بخش اخلاقی یا فنی یا به عبارتی دنیوی و معنوی دارد ‏که اصولا یکی از دلایل سقوط اقتصادهای لیبرال را می توان همین فاصله گرفتن از اخلاق ‏دانست به طوری که در چنین اقتصاد هایی منافع فردی به منافع اجتماعی وعمومی ‏ارجحیت دارد تا آنجا که رئیس فدرال رزرو نیز یکی از دلایل بحران های مالی بین المللی را ‏انباشت ناعادلانه ثروت های رانتی در دست افرادی معدود می داند. اما با وجود احکام ‏واجبی از قبیل زکات و خمس و همچنین احکام مستحب و توصیه شده ای مانند انفاق و ‏صدقه می توان بر این نکته تاکید داشت که اسلام طرفدار عدم انباشت ثروت در دست عده ‏معدودی می باشد . کما اینکه اسلام اصولا بر اساس آیات و روایات مستند با شرایطی که ‏موجبات رانت را نیز ایجاد می کند به شدت مخالف است.‏در اینجا شباهتی که میان اقتصاد ژاپن ومبانی اقتصاد اسلامی وجود دارد تحقق ‏رفتارهای عدالت گرایانه است. رئیس شورای نظام مالی دولت ژاپن با اشاره به اینکه صندوق ‏های سرمایه گذاری امانی ژاپن شبیه به صندوق های قرض الحسنه اسلامی است می گوید: ‏‏"در اقتصاد ژاپن توزیع درآمدها به صورت عادلانه است و اختلاف فاحشی در میان دهک ‏های مختلف جامعه وجود ندارد. پروفسور نااویوکی یوشینو با اشاره به اینکه منافع اجتماعی ‏برای ژاپنی ها بسیار مهم است و این موضوع از اصول مهم اسلام نیز به شمار می رود می ‏گوید: "اقتصاد ژاپن گروه محور است در حالیکه بسیاری از کشورهای غربی اقتصاد مبتنی ‏بر فرد محوری را شاهد هستیم ، شاید ا‌لتزام به مبانی اقتصادی اسلام یکی از دلایلی باشد ‏که امروزه ژاپن را با در اختیار داشتن فقط ۰.۳ درصد از سطح کره زمین یکی از اقتصادهای ‏برتر جهان قرار داده است.‏حذف ارسالي ويرايش ارسالي