مشکل اصلی مساله بدحجابی در کشور چیست؟

صفحه اصلی کارگروهها >> مطالب جالب  >> مشکل اصلی مساله بدحجابی در کشور چیست؟
محمد علی به ابادی

محمد علی به ابادی

در کارگروه: مطالب جالب
تعداد ارسالي: 67
6 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مهر 24, 1392 11:43

بنام خدا


اخیرا مساله گشت ارشاد ورسیگی به مساله بدحجابان در تهران ویا برخی شهرهای دیگر سرو صدائی دررسانه ها بوجود آورده است


در اینکه عدم رعایت حجاب توسط زنان در انظار عمومی بموجب تبصره ماده 102 قانون تعزیرات جرم محسوب میشود لذا پیگیری ماموران انتظامی وگشت ارشاد امری قانونی است ومتخلفین تحت پیگرد قرار میگیرند . قانون هم برای اجرا تصویب میشود وجنبه نمایشی ندارد .اگر قرار است که بدون اجرا بماند ومتروکه شود بهتر است که کلا نسخ گردد بنابراین اجرای قانون توسط مجریان مساله اجتماع ما نیست آنچه مشکل است اینستکه چرا پس از 34 سال انقلاب اسلامی هنوز مساله حجاب حل نشده است؟ قصد بنده ریشه یابی این معضل اجتماعی است که هرچند گاه برخوردهای موجود درجامعه مردم راآزار میدهد ومایه بحث های برون مرزی نیز میشود.


بنظر بنده امر حجاب امری ویژه زنان کشور است ودر این زمینه تنها زنان کشور باید در مورد آن تصمیم بگیرند آیا بهنگام تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی ویا شورای انقلاب فرهنگی چند زن در آن مشارکت داشته اند در میان نمایندگان 290 نفره مجلس وجود 7 نفر زن کافی برای رسیدگی به این امر زنانه بوده است؟ اشکال کار اینجاست . چرا برخی بانوان ما اظهار تمایل به اجرای قانون نمیکنند ؟ چون خود در این امر سهیم نبوده اند مردان تصمیم گرفته اند که زنان در انظار حجاب داشته باشند مگر زنان خود صلاحیت تصمیم گیری رباره خودرا ندارند؟ خوب اگر تعداد نماینده زن در مجلس کم است چرا مساله را به آراء عمومی زنان درکشور نگذاریم؟ این حکم الهی خاص زنان است وکسی بهتر از آنان صلاحیت تصمیم گیری ونظر دهی را ندارند . بنظر بنده راهی برای اصلاح قانون یادشده وجود ندارد چون آقایان نماینده در این امر ذینفع نیستند تا اقدامی درجهت اصلاح آن بنمایند شورای انقلاب فرهنگی ویا نمایندگان زن مجلس میتوانند طرحی برای رفراندوم این مساله مهم میان زنان کشور ارائه دهند تا هرگونه نتیجه بدست آمده حاصل آراء خود زنان کشور باشد تا بادلگرمی در اجرای نتیجه آراء خود کمک کنند البته میتوان دراجرای امر حجاب تعدیلی بوجود آورد مثلا اینکه در ادارات دولتی ومربوط به نظام این امر اجباری باشد اما در سایر موارد اختیاری شود.ویا اینکه در استفاده از بعضی امکانات مانند شرکت در مسابقات ورزشی وغیره در صورت وجود حجاب از امتیازاتی برخوردار شوند. باید درشرایط آزاد مشوق هائی برای تشویق خانمها به مساله حجاب برقرار گردد والا در شرایط اجبار مشوق بی اثر است. بهترین غذاها برای پرنده دربند همچون سموم محسوب میگردد.شاید یکی از راههای خروج از این معضل حذف عملی حکم تعزیزاتی دراین زمینه است وتنها به هدایت مردم توسط عوامل مسوول اکتفا گردد.


نظام ما باید توجه داشته باشد که برخورد ماموران با یک زن نوعی برخورد با ناموس یک هموطن است وبسادگی دربرابر آن گذشت نمیشود اگر در سریال کلاه پهلوی نیز دقت شود بارها مخالفین به مساله ناموسی اشاره کردند وهمین عامل مقاومت مردم دربرابر قانون بی حجابی اجباری شد. پس بهوش باشیم که اسیر احساسات افراطی نشویم.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي