فروش

atefeh salemi

atefeh salemi

در کارگروه: مدیریت و امور بازاریابی
تعداد ارسالي: 3
6 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, مهر 03, 1392 13:16

برای اینکه یک مدیر فروش موفق بشویم و برای جذب یک تیم بازاریابی قوی چه راهکارهایی دارید


لطفا پاسخ بدهید


حذف ارسالي ويرايش ارسالي