پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد.

صفحه اصلی کارگروهها >> داستانهای کوتاه  >> پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد.
mohammad mortazavi

mohammad mortazavi

در کارگروه: داستانهای کوتاه
تعداد ارسالي: 195
7 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, خرداد 22, 1392 14:4


آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند.

 

 

یک ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین‌ها تربیت شده و آماده شکار است اما نمی‌داند چه اتفاقی برای آن یکی افتاده و از

 

 

همان روز اول که آن را روی شاخه‌ای قرار داده تکان نخورده است.

 

این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و دستور داد تا پزشکان و مشاوران دربار، کاری کنند که شاهین پرواز کند. اما هیچکدام نتوانستند.

 

 

روز بعد پادشاه دستور داد تا به همه مردم اعلام کنند که هر کس بتواند شاهین را به پرواز درآورد پاداش خوبی از پادشاه دریافت خواهد کرد.

 

صبح روز بعد پادشاه دید که شاهین دوم نیز با چالاکی تمام در باغ در حال پرواز است.


 

 

پادشاه دستور داد تا معجزه‌گر شاهین را نزد او بیاورند.

 

درباریان کشاورزی متواضع را نزد شاه آوردند و گفتند اوست که شاهین را به پرواز درآورد.

 

 

پادشاه پرسید: «تو شاهین را به پرواز درآوردی؟ چگونه این کار را کردی؟ شاید جادوگر هستی؟

 

 

کشاورز گفت: سرورم، کار ساده‌ای بود، من فقط شاخه‌ای راکه شاهین روی آن نشسته

 

 بود بریدم. شاهین فهمید که بال دارد و شروع به پرواز کرد.

 

 

گاهی لازم است برای بالا رفتن، شاخه‌های زیر پایمان را ببریم.

 

 

چقدر به شاخه‌های زیر پایتان وابسته هستید؟


حذف ارسالي ويرايش ارسالي