کارگروه
ساعتی با خودت باش
شــانـه هـایـم خـسـتـه انـد امـا هـنـوز ، بـر دوش مـی کـشـم بـارِ تــــمـامِ دردهــــا را ... مـی روم آرام و سـنـگـیـن ... تـا طـلـوع ِ صـــبـح راهـی نـیـسـت . . .
 

سخنان زیبا و الهام بخش از بزرگان

صفحه اصلی کارگروهها >> ساعتی با خودت باش  >> سخنان زیبا و الهام بخش از بزرگان
aysuda safari

aysuda safari

در کارگروه: ساعتی با خودت باش
تعداد ارسالي: 37
7 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, اسفند 06, 1391 20:15


حذف ارسالي ويرايش ارسالي