کارگروه
ساعتی با خودت باش
شــانـه هـایـم خـسـتـه انـد امـا هـنـوز ، بـر دوش مـی کـشـم بـارِ تــــمـامِ دردهــــا را ... مـی روم آرام و سـنـگـیـن ... تـا طـلـوع ِ صـــبـح راهـی نـیـسـت . . .
 

تهران و تنهایی

aysuda safari

aysuda safari

در کارگروه: ساعتی با خودت باش
تعداد ارسالي: 37
8 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 23, 1391 11:55


شهر پر زرق و برق من تــــــهرانبا خــانه های لــوکس با آپارتـــمان های بلنـــدبــا ماشیـــن های چنــد صـــد میلیــونــیاین هــم گوشه ی دگـــر از شهر ماست!گوشه ای که کمتـــر ما آن را میبینیـــــمگوشه ای که کل خــــانه از اتـــاق مـــن و تــــو کوچـــــک تـــر است
اینـــــجـــا تـــــــهران اســــت پایتخــــت ایــــــران 021...


حذف ارسالي ويرايش ارسالي