کارگروه
ساعتی با خودت باش
شــانـه هـایـم خـسـتـه انـد امـا هـنـوز ، بـر دوش مـی کـشـم بـارِ تــــمـامِ دردهــــا را ... مـی روم آرام و سـنـگـیـن ... تـا طـلـوع ِ صـــبـح راهـی نـیـسـت . . .
 

تنهایی

aysuda safari

aysuda safari

در کارگروه: ساعتی با خودت باش
تعداد ارسالي: 37
7 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, بهمن 23, 1391 11:48


ﭼﻴـﺰﻱ ﺷﺒﻴـﻪ ﻣـﻌﺠﺰﻩ ﺍﺳـﺖ

ﮐـﻪ ﺷـﺐ هایم ﺑـﻪ" ﺧﻴـﺮ "ﻣــﻲ ﮔﺬﺭند ﺑــﻲ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺴـﻲ" ﺷـﺐ ﺑﺨﻴـﺮ "

ﺑﮕﻮﻳـﺪ...!!!


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
مهدی طالبی

مهدی طالبی

در کارگروه: ساعتی با خودت باش
تعداد ارسالي: 12
5 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, مرداد 27, 1393 12:24

چرا اینقدر تلخ


حذف ارسالي ويرايش ارسالي