دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها....!

صفحه اصلی کارگروهها >> زمزمه های دلتنگی  >> دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها....!
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: جمعه, بهمن 13, 1391 14:48


دلم تنگ است .


 
بیا ای روشن .... 


ای روشنتر از لبخند 


شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها 


 


دلم تنگ است .
 بیا بنگر چه غمگین و غریبانه


در این ایوان سرپوشیده و این تالاب مالامال


دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها 


و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی. 
شب افتاده است و من تنها و تاریکم ....


و در ایوان من دیریست در خوابند


پرستوها و ماهی ها و آن نیلوفر آبی 


بیا ای مهربان با من !


بیا ای یاد مهتابی یا مهدیحذف ارسالي ويرايش ارسالي