محکوم...

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: شنبه, دي 23, 1391 16:53

دستهایم بوی گل می داد، مرا به چیدن گل محکوم کردند؛ هیچ کس نگفت، شاید گلی کاشته باشم!


حذف ارسالي ويرايش ارسالي