کارگروه
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی؟ در دل بیابان و تاریکی شب. از که کمک می طلبد؟ با کدام امید؟ نه، روی حسین (ع) با مردمان بیابان نیست، روی حسین (ع) با تاریخ است، با همه مردم در همه زمانها، روی حسین (ع) با ماست.
 

کعبه تویی

مهدی س
7 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, آذر 26, 1391 9:54

امام حق عزم منا کرده ای، کعبه ی شش گوشه بنا کرده ای/ کعبه تویی کعبه به جز سنگ نیست، آینه ای مثل تو بیرنگ نیست/ قوم به حج رفته به حج رفته اند، بی تو در این بادیه کج رفته اند/ قوم به حج رفته تو را کشته اند، پنجه به خوناب تو آغشته اند...


حذف ارسالي ويرايش ارسالي