سخت است حرفت را نفهمند.....

صفحه اصلی کارگروهها >> زمزمه های دلتنگی  >> سخت است حرفت را نفهمند.....
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, آذر 23, 1391 16:52

سخت است حرفت را نفهمند،

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند.

.:: دکتر علی شریعتی ::.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
shahram rezaie

shahram rezaie

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: 1
7 سال پیش در تاریخ: دوشنبه, دي 11, 1391 11:38

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد

زیبایی بدنش رانشان نمی دهد.

دکتر علی شریعتی


حذف ارسالي ويرايش ارسالي