چه طولانی شد این عطش وچه طاقت سوز شد این تشنگی....

صفحه اصلی کارگروهها >> زمزمه های دلتنگی  >> چه طولانی شد این عطش وچه طاقت سوز شد این تشنگی....
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: جمعه, آذر 10, 1391 14:59

چه طولانی شد این عطش و چه طاقت سوز شد این تشنگی


 تقصیر ماست غیبت طولانی شما


بغض گلو گرفته ی پنهانی شما


برشوره زار معصیتم گریه میکنم


جانم فدای دیده بارانی شما


پرونده ام برای شما دردسر شده


وضع بدم دلیل پریشانی شما


ای وای من که قلب شمارا شکسته ام


آقا چه شد تبسم رحمانی شما؟


ای یوسف مدینه مرا حلال کن


عفو و گذشت و سنت کنعانی شما


آقا حقیقت است که اصلا شبیه نیست؟


رفتار ما به رسم مسلمانی شما


حذف ارسالي ويرايش ارسالي