کارگروه
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی؟ در دل بیابان و تاریکی شب. از که کمک می طلبد؟ با کدام امید؟ نه، روی حسین (ع) با مردمان بیابان نیست، روی حسین (ع) با تاریخ است، با همه مردم در همه زمانها، روی حسین (ع) با ماست.
 

درگه عشق...

مهدی س
7 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, آذر 07, 1391 21:35

بی بی دستم به دامان بلندت، نگاهی کن به صید در کمندت،، بکش دست نوازش بر سر ما، بزن مرهم به زخم باور ما،، ما را نظری به غیر الله مباد، در درگه عشق غیر از این راه مباد،، هر چند که دست ما به جز آه مباد، از دامن اهل بیت کوتاه مباد...


حذف ارسالي ويرايش ارسالي