کارگروه
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی؟ در دل بیابان و تاریکی شب. از که کمک می طلبد؟ با کدام امید؟ نه، روی حسین (ع) با مردمان بیابان نیست، روی حسین (ع) با تاریخ است، با همه مردم در همه زمانها، روی حسین (ع) با ماست.
 

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم.....!

صفحه اصلی کارگروهها >> کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟  >> یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم.....!
کاربر حذف شده
8 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, آذر 07, 1391 21:34یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم!
گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم!

                                            خود بسازیم به هر درد که از دوست رسد
                                             بهر بهبود ولی فکر دوایی نکنیم

جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم
شکوه از غیر خطا هست خطایی نکنیم

                                           و به هنگام عبادت سرسجاده ی عشق
                                           جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

یاور خویش بدانیم خدایاران را
جز به یاران خدا دوست وفایی نکنیم

                                          یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
                                          طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم

گله هرگز نبود شیوه ی دلسوختگان
با غم خویش بسازیم و شفایی نکنیم

                                            یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم
                                            وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست
گر شکستیم به غفلت من و مایی نکنیم

                                                دوستداری نبود بندگی غیر خدا
                                               بی سبب بندگی غیرخدایی نکنیم

مهربانی صفت بارز عشاق خداست
یادمان باشد از اینکار ابایی نکنیم


یادمان باشداگر حال خوشی دست بداد


جز برای فرج یار دعایی نکنیم.....


 


                                          ******************


حذف ارسالي ويرايش ارسالي