کارگروه
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی؟ در دل بیابان و تاریکی شب. از که کمک می طلبد؟ با کدام امید؟ نه، روی حسین (ع) با مردمان بیابان نیست، روی حسین (ع) با تاریخ است، با همه مردم در همه زمانها، روی حسین (ع) با ماست.
 

آه از آن ساعتی......

کاربر حذف شده
7 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, آذر 05, 1391 13:38

آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک
نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک

تنت به سوز و گداز تو گرم راز و نیاز
سوی خیام حرم دو چشم تو مانده باز

آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک
نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک

آمده از خیمه گه خواهر غم دیده ات
دیدو که شمر از جفا نشسته بر سینه ات

آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک
نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک

گفتو بده مهلتی تا برسم بر سرش
برادرم تشنه است مبر سر از پیکرش

آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک
نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک


حذف ارسالي ويرايش ارسالي