کارگروه
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی؟ در دل بیابان و تاریکی شب. از که کمک می طلبد؟ با کدام امید؟ نه، روی حسین (ع) با مردمان بیابان نیست، روی حسین (ع) با تاریخ است، با همه مردم در همه زمانها، روی حسین (ع) با ماست.
 

به هوش باشید...

مهدی س
7 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, آذر 02, 1391 5:48

عاشورا روز بالیدن است نه نالیدن، بساطش آموزه است نه موزه، تمرین خوب نگریستن است نه گریستن، نماد شعور مذهب است نه شور مذهب، منتظران مهدی(عج) به هوش باشند:حسین(ع) را منتظرانش کشتند... در همه حال پیرو حسین(ع) باشید نه فقط گریه کننده...


حذف ارسالي ويرايش ارسالي