کارگروه
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟
کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی؟ در دل بیابان و تاریکی شب. از که کمک می طلبد؟ با کدام امید؟ نه، روی حسین (ع) با مردمان بیابان نیست، روی حسین (ع) با تاریخ است، با همه مردم در همه زمانها، روی حسین (ع) با ماست.
 

نمیرد آنکه دلش با غم تو زیست حسین.....

صفحه اصلی کارگروهها >> کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند؟  >> نمیرد آنکه دلش با غم تو زیست حسین.....
کاربر حذف شده
7 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, آبان 30, 1391 10:54

 حیات آب بقا جز غم تو نیست حسین


نمیرد آنکه دلش با غم تو زیست حسین


 


صفای عمر ابد یافت هر که در غم تو


به قدر یک مژه بر هم زدن گریست حسین


 


به روز حشر که محشر کند شفاعت تو


کسی که سایه نشین تو نیست کیست حسین


 


جهنم است بهشتی که خالی از تو بود


بهشت بی گل رویت بهشت نیست حسین


 


توئی که آیت حریت از رخت پیداست


خوشا کسی که چو حر بر تو بنگریست حسین


 


گدای راه تو هر کس که گشت آقا شد


که گرد خاک رهت تاج سروریست حسین


 


نشسته بر سر راه تو رستگار مدام


به دستگیری او لحظه ای بایست حسین


حذف ارسالي ويرايش ارسالي