کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند

صفحه اصلی کارگروهها >> زمزمه های دلتنگی  >> کجاست یاری دهنده ایی که مرا یاری کند
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
8 سال پیش در تاریخ: جمعه, آبان 26, 1391 13:19

این که حسین (ع) فریاد می زند:آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟» «هل من ناصر ینصرنی؟» مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد؟ این سؤال، سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست.دکتر علی شریعتی


حذف ارسالي ويرايش ارسالي