بی گناهی چشمانم

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: پنجشنبه, آبان 11, 1391 8:47

در خلوت کوچه هایم


باد می آیداینجا من هستم ؛دلم تنگ نیست….تنها منتظر بارانمتا قطره هایش بهانه ایی باشندبرای نم ناک بودن لحظه هایمو اثباتیبر بی گناهی چشمانم!حذف ارسالي ويرايش ارسالي