حس

کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: زمزمه های دلتنگی
تعداد ارسالي: -2
7 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, مهر 16, 1391 21:52

خدا آن حس زیباست که در تاریکی شبها زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را کسی با حس زیبایی میگوید کنارت هستم ای تنها و قلب آرام میگیرد.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي