کارگروه
به یاد ایلم (کوگ تاراز) -کوگ به معنی کبک است /وتاراز نام کوه های تاراز بختیاری است
تقدیم به ایل بزرگ وجلیل بختیاریم به یاد چهارلنگ و هفت لنگش به یاد کوچ عشایرش به یاد رشادت های دلیرانه ی شیر زنان و مردان ایلش به یاد سراینده ی اشعار کوگ تارازش به یاد.......
 

یادمان باشد اصالتمان افتخارمان است


در خاطرمان باشد اصالتمان افتخارمان است


تقدیم به حضورتان در بزرگترین پایگاه رسانه ایل بختیاری


شیر دوشیدن :


http://s1.picofile.com/file/7310522468/aa.jpg


ساده ترین خانه بشر


http://s1.picofile.com/file/7310525585/bb.jpg


بُهون ایل


http://s1.picofile.com/file/7310533652/J089.jpg


دختر پا به پای مادر


http://s1.picofile.com/file/7310536448/J090.jpg


ساده و قانع از خانه اش


http://s1.picofile.com/file/7310544301/J098.jpg


مال بره


http://s1.picofile.com/file/7310546983/J102.jpg


گلیم بافی


http://s1.picofile.com/file/7310556555/J105.jpg


خانواده


http://s1.picofile.com/file/7310566769/J152.jpg


بدون شرح


http://s1.picofile.com/file/7310569351/J145.jpg


حذف ارسالي ويرايش ارسالي