کارگروه
منتظران ظهور
این کارگروه برای عاشقان ظهور و منتظران آمدنش می باشد لذا از تمام عاشقان و منتظران ظهورش برای عضویت در این کارگروه دعوت می شود.
 

ماجرای برج شیطان در مکه و سایه شیطان بر کعبه + عکس

صفحه اصلی کارگروهها >> منتظران ظهور  >> ماجرای برج شیطان در مکه و سایه شیطان بر کعبه + عکس
سرباز گمنام

سرباز گمنام

در کارگروه: منتظران ظهور
تعداد ارسالي: 1269
9 سال پیش در تاریخ: شنبه, تير 10, 1391 18:1

 

برج شیطان در مکه و سایه شیطان بر کعبه+عکس
سایه شیطانی ابراج البیت بر سر بیت الله الحرامبزرگترین مأموریّت وهّابیون تا سال ۲۰۱۲ م. به اجرا در خواهد آمد، تا این سال، همه نشانه*ها، نمادها و سوابق مسلمانان سلف و اهل بیت(ع) در امّ القرای اسلامی نابود خواهد شد و در غیبت همة سنّت*های اسلامی که در اثر بدعت*های سلفی و شرک*آلود خواندن آن سنّت*ها از میان مسلمانان رخ بربسته، در بنای اصلی «مسجدالحرام و مسجد النّبی» نیز در تیررس تیرهای زهرآلود ماسونی و شیطانی از جمله ابراج البیت، کارکردهای خود را از دست خواهد داد تا فراماسونری جهانی یا همان دجّال آخرالزّمان به راحتی بتواند حکومت جهانی شیطان را مستقر نماید.تا چند سال پیش، بلندترین بنای مُشرف به صحن مسجدالحرام، قصر ملک فهد، سلطان پیشین مملکت عربی سعودی یا همان خادم الحرمینی بود که بر بلندای ابوقُبیس، صدها متر فراتر از مخدوم خود نشسته بود. مهمانان خاصّ پادشاهی سعودی در ایّام حج در این قصر ضیافت اتراق می*کردند تا ضمن انجام اعمال، از آن بلندا ناظر صحن مسجد و طواف حاجیان باشند. امّا امروزه دیگر، این بنا در برابر برج در دست ساخت «ابراج البیت» کوچک می*نماید. درست مقابل رکن یمانی. این بنا که معرّفی*اش خواهم کرد، قرار است در سال ۲۰۱۲ م. افتتاح شود. بر این مُژده گر سر فشانم رواست. در تمام نقاط جهان و میان همة اماکن مقدّس مذهبی، هیچ بنایی تاکنون مجال و جرئت قد برافراشتن به این قدّ و قواره را نداشته است. برج*های تجاری مکه (ابراج البیت)، که در واقع باید «شا*خ*های شیطان» خوانده شود، سرشار از نمادهای ماسونی، بنای کعبه را به محاصره گرفته، کار لرد فاستر، معمار و ماسون نامدار، و «مجتمع بن لادن» [۱] [۲] [۳] در سال ۲۰۱۲، که از دیدگاه فرقه*های شیطانی شروع «نظم نوین دنیوی» است ساختمان “ابراج البیت” به پایان می*رسد و کعبه چنین در سایه نمادهای شیطانی قرار خواهد گرفت. برج رفیعی که در میان دو بال قرار گرفته، در نوع خود بزرگترین ستون اوبلیکس جهان است که از عهد مصر باستان تاکنون ساخته شده است.همة کسانی که تا یکی دو سال پیش در ایّام برگزاری حجّ تمتّع در رمی جمرات، ستون شیطان را سنگباران کرده*اند، شکل ستون میانی خانة شیطان را به یاد دارند. ستونی چهارگوش که در انتها، نوک هرمی مشکلش خود را می*نمایاند. این ستون همان ابلیسک است که امروزه به عنوان یکی از معروف*ترین نماد فراماسونرهای جهان قابل شناسایی است.میدان بزرگ رو به روی کاخ سفید در واشینگتن، میدان ساختمان بزرگ واتیکان، پاریس، لندن، برزیل و صدها نقطة دیگر جهان، نمونه*هایی از این ستون را به نمایش گذاشته*اند. حضور این نماد در هر کجای جهان نشان دهندة حضور و سلطة فراماسونرها بر مقدورات و مقدّرات آن سرزمین است. در کشورهایی همچون ترکیه و مصر هم که برای مدّت*هایی طولانی فراماسونرها زمام امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در اختیار داشته و دارند، این نماد مقدّس ماسونی خود را می*نماید. در ایران خودمان هم نمونه*هایی از این ستون را تا سال ۱۳۵۷ قد برافراشته داشتیم.برج ایفل در فرانسه و برج ساعت لندن دو نمونة فانتزی ابلیسک هستند که توسط معماران ماسونی ساخته شده*اند. امّا ابراج البیت بر بلندای مسجدالحرام گوی سبقت را از همگان ربوده است. این برج*ها، در خود بزرگترین ابلیسک جهان را در امّ القرای جهان اسلام جای داده*اند؛ البتّه، با تخریب ستون خانة شیطان در رمی جمرات و جایگزین شدن دیوار عریضی به جای آن. این برج*ها با ابتکار معمار معروف ماسون*ها؛ یعنی آقای لرد فاستر قد برافراشتند تا هم پاسخی به اسائة ادب مسلمانان به شیطان در وقت تخریب ستون*های خانة* شیطان در رمی جمرات باشد و هم جبرانی برای آن. فاستر تا کنون بیش از ۲۰۰ برج ابلیسک در جهان طراحی و ساخته است. در واقع او معروف ترین معمار سازنده سازنده ابلیسک مورد نظر فراماسونرهاست. از اینجا، برج*های مشرف بر مسجدالحرام و خانة کعبه با دو برج بزرگ دروازه*ای شکل ساخته شد تا به همگان اعلام نماید نه تنها مملکت سعودی، بلکه خانة مقدّس مسلمانان جهان نیز در آغوش ما و تحت سلطة ماست.ماجرای «دروازه*ها» نیز جالب است. در مصر باستان در میان ساحران و پس از آن در میان کابالیست*ها و فراماسونرها، دو ستون دروازه*ای شکل بر پهنة زمینی شطرنجی (مانند کف*پوش شطرنجی تمامی لژهای ماسونی) به عنوان دروازة ارتباط با جهان ماورایی ابلیسی شناخته می*شدند. اعمال کثیف مانند توهین به مقدّسات و مناسک شیطان پرستان و جادوگران، باعث بودند تا امکان ارتباط انسان*ها (یا همان جادوگران و ساحران) با نیروهای اهریمنی شیطانی و جنّی ممکن شود. امروزه اشرار یهود و فراماسونرهای درجة بالا و کابالیست*ها برای ارتباط با نیروهای شیطانی و اعمال قدرت بر رقیبان و مخالفان و مبارزة بی*امان با انسان و ادیان در مناسک ویژه، از صفحات شطرنجی و دروازه*ها و ستون*ها بهره می*برند.چند سال قبل، در سفری به فرانسه، در منطقة مدرن و نوساز پاریس، بنای رفیع دروازه*ای شکل شیشه*ای را ملاحظه کردم. البتّه شما هم از دیدار نمونة کاملی از آن بی*نصیب نمانده*اید. طیّ سه چهار سال اخیر دو نمونة بزرگ از برج*های دروازه*ای شکل شیشه*ای را در حاشیة *غربی بزرگراه مدرّس ساخته*اند. بر تپّه*های معروف عبّاس آباد. جالب اینجاست که در این دروازه*ها که از اتّفاق، دولتی هم هستند، هرم معروف چشم جهان*بین All seeing eye را هم ساخته*اند. این واقعه را به حساب هر کس می*خواهید بگذارید با خودتان. به هر روی نمادها و نمادسازها کار خود را می*کنند. بگذریم!از «شاخ*های شیطان» قد برافراشته بر فراز مسجدالحرام می*گفتم. بخش انتهایی و بالای دو بال این بنا که ابلیسک بلند مزیّن به ساعت بزرگی را در خود جای داده*اند، به شکل بخش انتهایی بال*های خفّاش ساخته شده*اند. قابل ذکر است این برج بزرگ در ۷۲ طبقه برکشیده شده است. با توجه به حرکت های نمادین فراماسونرها انتخاب عدد ۷۲ که به عنوان عدد قدرت نزد کابالیست ها شناخته می شود قابل توجه است. از نظر آنان ۷۲ تعداد شیاطینی هستند که (نیروهای جنی) حضرت سلیمان (ع) آنان رابرای ساختن معبد بزرگ در خدمت آورده بود. جز این افتتاح برج در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ نیر قابل توجه است. زیرا از نظر فراماسونرها و گردانندگان سازمان های مخفی در این روز که معروف به روز شیطان است از طریق ابراج البیت سایه این بنای شیطانی بر روی کعبه خواهد افتاد. بد نیست بدانید که در ادبیّات مسیحی، شیطان در شمایل حیوانی با بال*های خفّاش، پاهای شیر و سری چون سر قوچ به تصویر کشیده می*شود. این نماد را در بسیاری از فیلم*های هالیوود و از جمله امگا کد ۲ می*توانید ببینید. گوییا که معمار صاحب سبک این برج*ها می*خواهد به همگان القاء کند که بال*های شیطان مسجدالحرام را در خود گرفته*اند. در واقع، رمی و سنگباران مع*** از بلندای مسجد آغاز شده است. سنگ*های پنهانی نیروهای اهریمنی بر سر و روی حجّاج طواف کننده و عمره گزاران. امواج منفی شیطانی که جان مسلمانان را هدف تیرهای زهراگین می*سازد. بسیاری از محقّقان بر این باورند که، انفجار دو برج نیویورک در یازده سپتامبر، در واقع، حاصل پروژة انفجار دروازه*ای بود که در آن زمان و مکان خاص و البتّه از نظر فراماسونرهای نشسته بر اریکة قدرت سازمان*های مخفی، راه ورود نیروهای شیطانی را بیش از پیش در زمین و در صحن حیات اجتماعی ساکنان زمین هموار ساخت.چنان که عرض کردم، قرار است این بنا و بال*های شیطانی*اش در سال ۲۰۱۲ م. افتتاح شود.از نظر فرقه*های شیطانی و طرّاحان نظم نوین جهانی، سال ۲۰۱۲ م. سال شروع نظم نوین دنیوی است. در این سال کعبه در سایة نمادهای شیطانی ابراج البیت قرار خواهد گرفت.افتتاح برج در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ م، ارتباط این برج را با فاجعة پیش*بینی و اعلام شده توسط غربی*ها در سال ۲۰۱۲ م. نشان می*دهد. در آثار متعدّد و فراوانی که طیّ سال*های اخیر دربارة فاجعة جهانی در سال ۲۰۱۲ م. ساخته شده و پهنة وسیعی از سینما و حتّی مستندات تلویزیونی آمریکایی و اروپایی را اشغال کرده، این سال را سال ظهور مسیح دجّال یا همان مسیح دروغین اعلام کرده*اند. عدد ۱۱، عدد مقدّس فراماسونرهاست. قراینی حکایت از این دارد که سران مجامع مخفی، کمر همّت بسته*اند تا با زمینه*سازی ذهنی و تبلیغات گسترده، وقوع حوادثی در ابعاد جهانی را در سال ۲۰۱۲ محتوم، مقدور و پیش*بینی شده معرّفی کنند. هم اینک در اثر ساخت مجموعه*هایی از مستندات تلویزیونی، میلیون*ها نفر در آمریکا و اروپا چشم به این سال دوخته*اند و با نگرانی روزها را می*شمارند. آنها حتّی به مردم القا کرده*اند این تاریخ و واقعة مصیبت باری که بخش عمده*ای از جهان را نابود خواهد کرد، توسط اقوام مایا و توسط پیش*گویانی چون نوستر آداموس که از اتّفاق خودش در زمرة کابالیست*ها است، پیش*گویی شده است.آنچه برای ما مسلّم است، آن است که، غرب و سران مجامع مخفی شیطان*پرست و فراماسونر که اداره و کنترل جهان را عهده دارند، برای اجرای آخرین بخش از پروژة نظم نوین جهانی یا همان جهان تک حکومتی شیطانی، عجولانه در پی نمادسازی و اقدام پیش*دستانه*اند و با مدد گرفتن از نیروهای غیر ارگانیک، ماوراء الطّبیعه*ای ابلیسی و جنّی، خود را مهیّای اقدامی در ابعاد جهانی برای نابودی مستضعفان و اسلام کرده*اند.مسیحیّت و سایر مذاهب محرّف در این میان جایگاهی ندارند؛ زیرا مسیحیّت و کانون*های بزرگ مسیحی و از جمله کلیسای کاتولیک تمام عیار در اختیار همین کانون*های قدرت است و سران این کانون به ظاهر مذهبی از اعضای اصلی مجامع مخفی*اند و بازیگران بخش*هایی از سناریوی طرّاحی شده هستند.حساب مستضعفان مسیحی و روحانیان مستقل را باید از این کانون جدا دانست.تنها اسلام، مسلمانان، کعبه و بزرگترین کانون شیعی؛ یعنی ایران اسلامی است که به عنوان مزاحم و آخرین بازمانده*های دینداری در برابر مجامع مخفی و کانون*های قدرت شیطانی ایستاده است.سازندة فیلم ۲۰۱۲ م. در فیلمش و در هنگام به تصویر کشیدن فاجعة جهانی، نشان می*دهد که همة بناها و کانون*های مذهبی مسیحی، بودایی و غیره منهدم و از بین می*رود، امّا، *همو از ترس اعتراض و عکس العمل مسلمانان از به تصویر کشیدن ویران شدن کعبه خودداری کرده بود.بزرگترین مأموریّت وهّابیون تا سال ۲۰۱۲ م. به اجرا در خواهد آمد، تا این سال، همة نشانه*ها، نمادها و سوابق مسلمانان سلف و اهل بیت(ع) در امّ القرای اسلامی نابود خواهد شد و در غیبت همة سنّت*های اسلامی که در اثر بدعت*های سلفی و شرک*آلود خواندن آن سنّت*ها از میان مسلمانان رخ بربسته، در بنای اصلی «مسجدالحرام و مسجد النّبی» نیز در تیررس تیرهای زهرآلود ماسونی و شیطانی از جمله ابراج البیت، کارکردهای خود را از دست خواهد داد تا فراماسونری جهانی یا همان دجّال آخرالزّمان به راحتی بتواند حکومت جهانی شیطان را مستقر نماید. هر کس می*تواند به اقتضای گرایش و حسّاسیت خود به نوعی و از وجهی به ابراج البیت بنگرد.این بنا، مسجدالحرام،* کعبه و طواف را تحت الشّعاع خود قرار می*دهد. برج اصلی با ارتفاع ۵۹۵ متر در کنار شش برج بزرگ مس****، که جملگی متعلّق به «مجموعة بن لادن» هستند. حتّی اجازه نمی*دهد شما تصویری از مسجدالحرام، گلدسته*ها و پهنای آسمان داشته باشید.سازمان جهانی و از جمله یونسکو، در حالی چشم خود را بر این هیکل ابلیسی بسته*اند که برای ثبت ابنیة تاریخی در ایران مانند میدان بزرگ امام در اصفهان، شرط خود را کوتاه شدن و تقلیل طبقات برج جهان نما در حاشیة میدان اعلام می*کنند.سکوت سازمان*های جهانی بی*وجه نیست. آنها جملگی تحت مدیریّت سازمان*های ماسونی عمل می*کنند. یونسکو به عنوان یکی از بازوهای اصلی و فرهنگی فراماسونری جهانی قابل شناسایی است و رؤسای آن عمدتاً خود فراماسونر هستند، امّا سکوت سازمان*های فرهنگی اسلامی در سراسر جهان اسلام و از جمله ایران توجیه پذیر نیست.مدیران سازمان*های مسئول میراث فرهنگی، در حالی از این موضوع مهم که به آیندة اسلام و ایران بستگی دارد، غفلت می*ورزند که از ردّ و نشان ستون*های تخت جمشید و لوح*های گلی برای لحظه*ای غفلت نمی*ورزند و سرمایه*های بزرگی را صرف برگزاری نمایشگاهی از این آثار در ایران و اروپا می*کنند و گاه رؤیای جشن*های بزرگ ملّی عید نوروز را در خرابه*های پرسپولیس در سر می*پرورند و همّت خود را مصروف آن می*دارند. به قول شاعر من در این بحر تفکّر به کجا و تو کجایی؟امّا از وجهی دیگر و مهم*تر، پروژة ۲۰۱۲ م. که اینک «ایران اسلامی» را به دلیل رویکرد شیعی و ولایی*اش از یک سو و «حرمین مکّه و مدینه» را از دیگر سو، چون یک سیبل در تیررس اهداف شیطانی خود قرار داده، به عنوان انتقام*گیری شیطان از خدای ابراهیم و آل ابراهیم(ع) قابل شناسایی است. شجرة طیّبه*ای که غرس شد تا از طریق بنی*اسماعیل و اوصیای پیامبر آخرالزّمان، دین جهانی و حکومت جهانی مستضعفان در عرصة زمین مستقر شود اعلام پادشاهی جهانی بنی*اسرائیل، اینک مشروط به در هم پیچیدن طومار آیین ابراهیم خلیل الرّحمن و «بنی*اسماعیل» شده است.ظهور کبرای امام عصر(ع) به منزلة تحقّق طرح آسمانی استقرار شجرة طیّبه*ای است که با حضرت ابراهیم(ع) غرس شد تا در دولت کریمة آخرین فرزند این خانواده به برگ و بار بنشیند. ابراج البیت و پروژة ساختن شهرکی مسیحی*نشین در مکّه که به بهانة آشنا ساختن غیرمسلمانان با اسلام در حال شکل*گیری است، اوّلاً؛ جغرافیای حرم را در هم شکسته و این قلعة بزرگ فتح نشدنی را مورد تعرّض و تجاوز اجانب و غیرمسلمانان قرار می*دهد. پایگاهی که تاکنون در تصرّف در نیامده و حتّی از آسمانش هیچ هواپیمایی امکان گذر ندارد تا چه رسد به اینکه غیرمسلمانان در آن سکنا گزینند یا جرئت دست*اندازی به مسجدالحرام را پیدا کنند؛ این برج*ها سایة خود را بر مسجدالحرام می*افکنند و تمامی آداب، مناسک صرفاً معنوی و آسمانی را تحت الشّعاع خود قرار می*دهد. تأثیرگذاری بر امواج و تشعشعات روحانی و معنوی مسجدالحرام و بی*اثر ساختن یا حدّاقل تضعیف این تشعشعات از طریق ابلیسک شیطانی در زمرة دومین هدف پنهانی فراماسونری جهانی شیطان*پرست قابل شناسایی است؛ دست*اندازی جنود ابلیسی در سال*هایی که به ظهور می*انجامد و وارد کردن خسارات بزرگ مادّی و معنوی به «انسان*ها و ادیان»، در گرو حذف موانع باز دارنده است؛ حذف نمادهای بزرگ، مردان بزرگ و تحریف مناسک و آیین*ها، به تدریج همة سپرهای حفاظتی بشر را که مانع از نفوذ و دخالت جنود شیطانی است، از بین می*برد تا بشر در بی*پناهی تمام آماج تیرهای مستقیم شیطانی و جنودش شود؛ توسعة مراسم و مناسک شیطان*پرستی و رواج فرقه*های ضدّ دین و شیطانی، بر کشیدن نمادهای فراماسونری در اقصانقاط جهان اسلام و به ویژه در اطراف اماکن مذهبی، همة سپرهای حفاظتی را از بین برده یا حدّاقل از میدان تأثیر امواج روحانی آنها می*کاهد و بشر را بیش از هر زمان در برابر جنود ابلیس بی*پناه می*سازد؛این همه، بر میزان القای خطوات و الهامات و وسواس شیطانی که منشأ همة آلودگی*ها، گناهان و منکرات در انسان است، می*افزاید.ابتلای وحشتناک به غربزدگی مانع از درک این موضوع است. ابلیس و جنودش از طریق القا، الهام، وسوسه، تسریف و تزیین در مراحل اوّلیه انسان را برای انجام گناه تشویق می*کنند، امّا در مراحل بالاتر با سلطه یافتن بر انسان*ها، از آنها به عنوان آلت فعل خود بهره می**جویند. سلطة شیطان بر انسان با طیّ مراتبی اتّفاق می*افتد تا آنجا که برخی از انسان*ها در عمل و نظر فرزند خواندة شیطان می*شوند. از اینجا همة جوانان مسلمان جهان اسلام، مسلمانان عرب، فارس، ترک و سایر اقوام را برای مقابله با این دسیسه*ها فرا می*خوانم. آنها می*توانند از طریق بمباران رسانه*ای موج تبلیغاتی وسیعی را برای متوقّف کردن پروژه*های غیر رحمانی در سراسر جهان اسلام به راه بیندازند.جوانان غیور عرب زبان در عربستان، یمن، عراق، لبنان و شبه قارّة هند از توانمندی ویژه*ای برای ایجاد این موج فرهنگی و رسانه*ای برخوردارند.رایزنان فرهنگی را، در صورتی که از مادّه و تبصره*های اداری خلاص *شوند، سفیرانی مکلّف می*شناسم تا ضمن رصد کردن طرح*ها و توطئه*ها، همة* اعتراض خود را در مجامع مذهبی، فرهنگی و حتّی سازمان*های بین*المللی اعلام و مواضع خود را آشکار سازند.برج شیطان بر فراز بیت الله الحرام
آیا تا به حال اسمی از برج ابراج البیت شنیده اید ؟

بزرگترین سازه ساخته شده به دست بشر تا کنون !
این برج درست کنار کعبه در حال ساخت است آیا میدانید که این برج که ابراج البیت نام دارد قرار است چه کار کند ؟


در شب ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ در ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه روز سایه این برج شیطانی بر کعبه احاطه داشته باشد میدانید یعنی چه ؟
یعنی شیطان بر خدا تسلط یابد


آیا این نیز دلیلی بر احاطه ماسون بر عرب نیست ؟
آیا شیطان بر عقاید آنها ریاست میکند ؟


مهم نیست آنها چقدر در تلاشند به یاری خدا سپاه نور پیروز است و موعود حقیقی بر جهان حکومت خواهد کرد
وعده دیدار نزدیک است !

این برج در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ ساعت ۱۱:۱۱ دقیقه افتتاح میشود که درست سایه این بنا بر روی خانه کعبه می افتد که به گفته یهودیان فراماسون ها سایه شیطان بر روی خانه توحید می افتد .


در نوک این برج نمادی وجود دارد که شما فکر میکنید نماد اسلام یعنی ماه است اما خیر این نماد بز بافومت است . که شوالیه های معبدی و فراماسون ها انرا میپرستند .
وبا کمی توجه به کلمه الله در برج میبینید که الف در وسط کلمه الله نوشته شده است و کسانی که میدانند میفهمند که مهنی این کلمه تغیر کرده و معنی ان چیست . ل لا ه و
نماد بز بافومت که در بالای برج ساعت هم استفاده شده است . این نماد در فیلم جمونگ و امپراطور بادها هم به شدت استفاده شده است که فیلم جومونگ هم ساخته دست فراماسون ها است و معنی خود (جومونگ )یعنی: راهب یهودی (چوسان )یعنی :خورشید یهودی (جولبن) یعنی: لبنان یهودی.


اندازه ی خانهی کعبه و برج ساعت را باهم مقایسه کنید (آنها به خیال خود نعوذبالله جبروت خداوند را پایین آورده اند در حالی که این خانه فقط ، نمادی از خداوند است بر روی زمین تا بندگانش به آن سمت عبادت کنند وخانه ی خدا دل بندگان مومن است که با برج ساختن هیچ لطمه ای که به آن نرسیده هیچ خشممان را شعله ورتر میسازد تا از عمر یکی، دو روزه اشان بکاهد.)

 


 


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
علی علی یاری

علی علی یاری

در کارگروه: منتظران ظهور
تعداد ارسالي: 1
9 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, آذر 19, 1391 6:6

آخه تا کی جهالت حکومت ایران با ال سعود مشکل سیاسی و مذهبی داره میخواد هر طور که شده تصور مردم رو نسبت به خاک عربستان و به خصوص حرمین عوض کنه از طرف دیگه مردم رو به کربلا و نجف تشویق میکنه و اونجا خودش بمب منفجر میکنه و شیعه ها رو میکشه و به گردن به قول خودش وهابی ها میندازه و در سخن اخوندهشون این موضوع روشنه که میخوان مردم رو به کربلا و... تشویق میکنن و با روایت ها و احادیث جعلی و دروغین مردم رو فیب میدن که نعوذ بالله کعبه هم دور کربلا طواف میکند.


همین شیعیان بودن که امام حسین رو کشوندن کوفه و بعد شهیدش کردن و بعد کاسه داغتر از اش شدن برای حسین باقی مانده همان شیعیان غالی الان در ایران حکومت میکنن.هیچ وقت یکطرفه به قاضی نرید جوونا اگاه شدن شکر خدا.


اهمیت کعبه و مسجدالنبی نزد جوونای تحصیل کرده بیشتر از اینه که یه اخوند با حرفای مفتش اونا رو مایوس کنه اخوندا همیشه میگن از معصوم روایت است که...     برید ازش بپرسید اولا کدوم معصوم ثانیا کدوم کتاب بعد باید بررسی سندی کنید نکنه در این روایت فردی دروغگو این را به دروغ به اهل بیت نسبت داده باشد کربلا اگر خودش را هم بکشد به گرد وخاک بیابانهای مکه هم نمیرسد.Be careful about clergymen who are related to the government.


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
سرباز گمنام

سرباز گمنام

در کارگروه: منتظران ظهور
تعداد ارسالي: 1269
9 سال پیش در تاریخ: سه شنبه, آذر 21, 1391 9:0
مکه یا کربلا؟!...
زیارت امام حسین (علیه السلام) برتر است یا کعبه؟! اگر کعبه احترام دارد از آن جهت است که به امر خداوند توسط انبیای الهی بنا نهاده شده است و طبق نص برخی از روایات، موازی عرش الهی و مظهری از مظاهر ربوبی است. در حالی که امام کلمة الله و مظهر جامع همه صفات جمال و جلال الهی است
مکه و مرقد امام حسین (ع)

در برخی از روایات شیعه آمده است که زیارت امام حسین(علیه السلام) از زیارت کعبه با فضیلت تر است. اما سوال این است که چرا این فضیلت وجود دارد؟ به خصوص آنکه برخی از مغرضین از وهابیون با مشاهده چنین روایاتی در کتب شیعه، شیعیان را متهم می کنند که وجود اینگونه روایات مردم را از فریضه حج باز می دارد و عقیده آنها نسبت به حج را سست می کند. ایشان اینگونه روایات را نوعی غلوّ در مقام اهل بیت تلقی می نمایند که جایگاه اهل بیت را حتی فراتر از خداوند متعال قرار می دهد!


در این نوشتار می کوشیم با بررسی اینگونه روایات شبهات وارده بر آن را نیز پاسخ گوییم.


زیارت مستحب، حج واجب


روایات وارده در فضیلت زیارت امام حسین(علیه السلام) در میان ائمه معصومین (علیهم السلام) بسیار فراوان است و در برخی از آنها به فضیلت و برتری آن حتی نسبت به حج تاکید شده است. در نگاهی سطحی و به دور از ژرف بینی ممکن است این شبهه به ذهن آید که زیارت مستحبی امام حسین (علیه السلام) مگر چقدر می تواند افضل باشد که حتی از زیارت خانه ی کعبه و انجام حج نیز برتر به شمار آید؟! اما با کمی دقت در مضمون روایات و نیز توجه به فلسفه اسلام به طور کلی چنین بدست می آید که در اینگونه روایات زیارت امام حسین(علیه السلام) با معرفت به حق امام بر حج غیر واجب و به بیان دیگر عمره مستحبی افضلیت و برتری داده شده است نه حج واجب.


زیرا همان طور که در فلسفه احکام اسلامی بیان می شود هرگز فعل مستحبّی نمی تواند جایگزین فعل واجب شود چه رسد که بر آن برتری نیز بیابد. زیارت امام حسین(علیه السلام) نیز به مثابه عملی مستحب بر حج واجبی که بر شخص مستطیع وجوب پیدا می کند، نمی تواند برتری یابد و جایگزین آن گردد. از این رو توجه به این نکته در برخورد با این دسته از روایات از اهمیت خاصی برخوردار است.اگر کعبه احترام دارد از آن جهت است که به امر خداوند توسط انبیای الهی بنا نهاده شده است و طبق نص برخی از روایات، موازی عرش الهی و مظهری از مظاهر ربوبی است. در حالی که امام کلمة الله و مظهر جامع همه صفات جمال و جلال الهی است


کعبه به دست ولی آباد می گردد ...


از سوی دیگر باید توجه نمود که اگر کعبه احترام دارد از آن جهت است که به امر خداوند توسط انبیای الهی بنا نهاده شده است و طبق نص برخی از روایات، موازی عرش الهی و مظهری از مظاهر ربوبی است. در حالی که امام کلمة الله و مظهر جامع همه صفات جمال و جلال الهی است.


همان طور که در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: "من اراد الله بدأ بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجّه بکم؛ هر کس خدا را اراده کرده از شما شروع خواهد کرد و هر کس خدا را به وحدانیت شناخته از شما قبول کند و هر کس خدا را قصد کرده به شما توجه کند.»


بنابراین توجه به شأن و رتبه امام و زیارت او در مقابل زیارت کعبه و انجام عمره مستحبی از برتری و افضلیت برخوردار است. در دعای ندبه نیز می خوانیم: أین وجه الله الذی الیه یتوجّه الاولیاء؛ کجاست وجه خدا که اولیاء به او توجه کنند.»


به بیان دیگر، امام(علیه السلام) و توجه قلبی به او در زیارت پلی است برای ایجاد ارتباط بنده با خدا و امام در این میان واسطه فیض و از وسائطی است که بنده را به خداوند می رساند. از این رو در هنگام زیارت کعبه نیز توسّل و توجه به امام می تواند مقصود را نزدیکتر کند. لذا می تواند وجه افضلیت در برخی روایات مبنی بر برتری زیارت امام حسین(علیه السلام) بر کعبه را این چنین توجیه نمود.مکه خانه خدا

جنبه رمزی روایات


ممکن است که این روایات جنبه رمزی داشته باشند یعنی هرگاه اسلام در خطر باشد و مردم تنها توجه شان به ظاهر شریعت(نماز، روزه، حج و غیره) معطوف گردد باید با هدایت مردم به سوی باطن و قلب اسلام، آن را از تهی شدن نجات داد و دمیدن روح الهی در کالبد اسلام همانا گذراندن خط سرخ شهادت اولیای الهی است که با خون خویش نهال اسلام را آبیاری می نمایند، و در این میان سرور و سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) است که با نثار جان خویش و حماسه کربلا روحی تازه در کالبد اسلام دمید.


اگر در کشور اسلامی تنها اسم اسلام بماند و مسلمانان تنها به ظاهر شریعت بپردازند بدون توجه به عمق و روح اسلام و از روح شریعت بی خبر باشند؛ به مرور جز پوسته ای از اسلام نمی ماند و حال آنکه بایستی امت اسلامی با پیمودن راه حسینی نسبت به حقیقت اسلام آشنا شده و ظاهر شریعت را در لوا و تحت باطن آن انجام دهند.


همان طور که خود امام حسین(علیه السلام) اعمال حج خود را نیمه تمام رها کرد و به امر مهم احیای امر به معروف و نهی از منکر در میان امت رسول الله پرداخت که بیداری ملت و احیای شریعت را بدنبال داشت. بر همین اساس می توان افضلیت زیارت امام حسین(علیه السلام) بر زیارت کعبه را نیز بر همین قیاس و شیوه تبیین نمود که البته بیانی رمزگونه و اشاره ای ظریف به این موضوع است.اگر در کشور اسلامی تنها اسم اسلام بماند و مسلمانان تنها به ظاهر شریعت بپردازند بدون توجه به عمق و روح اسلام و از روح شریعت بی خبر باشند؛ به مرور جز پوسته ای از اسلام نمی ماند و حال آنکه بایستی امت اسلامی با پیمودن راه حسینی نسبت به حقیقت اسلام آشنا شده و ظاهر شریعت را در لوا و تحت باطن آن انجام دهند


نتیجه گیری


ادعای مغرضین وهابیّت مبنی بر آنکه شیعه با توجه به روایات خود درباره افضلیت و برتری زیارت امام حسین(علیه السلام) بر زیارت کعبه و خانه خدا، مسلمانان را از اعمال و فرایض حج باز می دارد کاملاً نادرست است و رد می شود. زیرا همان طور که گفته شد اعمال فرائض واجب حج هرگز جایگزینی ندارد و فرد مستطیع باید حج را بجا آورد و مضمون روایات وارده درباره عمره مستحبی می تواند باشد. ضمن آنکه توجه شیعه در اینگونه روایات به جایگاه امام و نقش او در هدایت مردم برای رسیدن به خدا و نیز تأثیر خط سرخ شهادت در احیاء شریعت اسلام است.


از مجموع این مطالب می توان نتیجه گرفت که مضامین روایات اسلامی شیعه بسیار عمیق و پرمحتواست که بایستی با نظری دقیق و موشکافانه بدانها پرداخت و توجه نمود و با نگاههای سطحی و پیش افتاده نمی توان به حقیقت آنها دست یافت.
ن.رادفر


بخش عترت و سیره تبیان


منابع:


1- شیعه شناسی- علی اصغر رضوانی- ج 2- صص 314- 313


2- مفاتیج الجنان- شیخ عباس قمی- زیارت جامعه کبیره و دعای ندبه


3- بحارالانوار- علامه مجلسی


4- اصول کافی- شیخ کلینی


5- حماسه حسینی(علیه السلام)- شهید مطهری


 

حذف ارسالي ويرايش ارسالي
holder seo

holder seo

در کارگروه: منتظران ظهور
تعداد ارسالي: 3
2 سال پیش در تاریخ: شنبه, آذر 02, 1398 13:10


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
jastin smit

jastin smit

در کارگروه: منتظران ظهور
تعداد ارسالي: 1
2 سال پیش در تاریخ: جمعه, اسفند 09, 1398 23:0


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
جعفر شهرکی

جعفر شهرکی

در کارگروه: منتظران ظهور
تعداد ارسالي: 22
4 ماه پیش در تاریخ: شنبه, تير 05, 1400 20:21

خیلی عالی بود تشکر


 


دانلود موبوگرام


تلگرام ضد فیلتر


حذف ارسالي ويرايش ارسالي