عجیب ترین کفش های جهان را ببینید!

صفحه اصلی کارگروهها >> barin textile  >> عجیب ترین کفش های جهان را ببینید!
کاربر حذف شده

کاربر حذف شده

در کارگروه: barin textile
تعداد ارسالي: -2
8 سال پیش در تاریخ: جمعه, ارديبهشت 01, 1391 2:16


در این پست شما کفش های منحصر به فرد و عجیبی را می بینید که توسط هنرمندان با استعداد از سراسر جهان طراحی شده است.کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های سرسره ای
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های کتانی نایک
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های متری
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های زنجیری
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های آدامسی
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های رژلبی
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های یکسان ( برای اینکه قد هر فردی دو متر شود )
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های صلیبی
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های شاخ
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش هایی با فضای خالی
کفش,Cool and Unusual Shoes


کفش های چوبی
کفش,Cool and Unusual Shoes

حذف ارسالي ويرايش ارسالي