وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران

صفحه اصلی کارگروهها >> 'گردش اقتصاد در دنیای فناوری اطلاعات  >> وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران
کامران جعفرزاده
8 سال پیش در تاریخ: چهارشنبه, آبان 18, 1390 4:40

تجارت الکترونیکی بعنوان برآیند دو انقلاب فناوری اطلاعات و ارنباطات و جهانی شدن و بعنوان یکی از مظاهر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی مطرح بوده و مزایای فراوان آن شامل حذف محدودیت های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه های مبادلاتی، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به تأمین کنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع و ... موجب توجه به این پدیده شده است. برای بکارگیری تجارت الکترونیکی بعنوان فناوری نوین تجاری، زیرساخت های فنی و ارتباطی و مخابراتی، فرهنگی، حقوقی و قانونی و مدیریتی باید مهیا شود در حال حاضر کشورمان با توجه به شاخص های مختلف از جمله آمادگی الکترونیکی و توسعه ناکافی زیرساخت های فنی و ارتباطی و مخابراتی در سطح کشور و وجود شکاف دیجیتالی، عدم آگاهی مردم نسبت به مزایای فراوان تجارت الکترونیکی، فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز و یا اشکال در قوانین و مقررات موجوئ و ... در بکارگیری این فناوری با مشکلات عدیده ای مواجه است.


با توجه به اینکه ایران در حال حاضر در گام اول مسیر توسعه تجارت الکترونیکی قرار دارد مهمترین موضوع، آماده نمودن زیرساختهای فنی و ارتباطی، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و نیز فراهم نمودن زیرساخت های حقوقی و قانونی توسط دولت است. ولی به هر حال بخش خصوصی(شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و مردم) با آگاهی از مزایای این پدیده باید تقاضای لازم را در این زمینه مطرح کرده و خود نیز با کسب آمادگی و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز سعی در استفاده از این فناوری نوین داشته باشند، چرا که عدم استفاده از این فناوری ها آنها را در عرصه رقابت بین المللی با شکست مواجه خواهد نمود.


splash.bmp


حذف ارسالي ويرايش ارسالي
mahmoud gh

mahmoud gh

در کارگروه: 'گردش اقتصاد در دنیای فناوری اطلاعات
تعداد ارسالي: 1
تائید شده توسط:
کامران جعفرزاده
8 سال پیش در تاریخ: یکشنبه, اسفند 14, 1390 14:11

متاسفانه اون چیزی که ما در کشور ازش به عنوان تجارت الکترونیک نام می بریم وبرای همه آشناست همون پرداخت اینترنتی داشتن برای سایت هاست !
ما با تجارت الکترونیک در وسعت دنیا هنوز بسیار فاصله داریم .


حذف ارسالي ويرايش ارسالي